КП «ЖЕК» інформує про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги зі збору, вивезення, захоронення відходів


Повернутись

Цікаве на цю тему:

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р №1010 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Постанови НКРЕ «Про затвердження порядку формування тарифу на послугу з захоронення відходів», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. №390 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін / тарифів, зміну цін / тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад" КП «ЖЕК» доводить до відома споживачів послуг інформацію щодо наміру зміни тарифу на збір, вивезення та захоронення відходів.

Метою зміни тарифу зі збору, вивезення та захоронення відходів, є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Діючий тариф на збір, вивезення та захоронення відходів введений в  дію з 01.01.2016 згідно рішення  виконавчого комітету Канівської міської ради від 16.12.2015 № 430, і розрахований на підставі складових тарифу та цін, які діяли на кінець 2015 року.

За період дії затвердженого тарифу значно зросла вартість складових витрат :

Основні складові собівартості послуг зі збору, вивезення та захоронення

Од. вим.

Вартість

Темп росту, %

01.10.2015

01.01.2018

Мінімальна заробітна плата

грн./міс

1378,00

3723,00

270,2

Дизельне паливо

грн/л

17,99

22,42

124,6

Скраплений газ

грн/л

8,46

10,17

120,2

Електроенергія

грн/кВт

1,520

2,072

136,3

Моторні оливи

грн/л

31,60

36,33

115,0

Екологічний податок

грн/м3

11,46

18,08

157,8

Значно зросла вартість запасних частин, автошин та ін.

Рівень відшкодування діючим тарифом послуг порівняно з плановим :

Вивезення відходів –60 %

Захоронення відходів -53 %

Приведення тарифу на збір, вивезення та захоронення відходів до економічно обґрунтованих дозволить безперебійно та якісно надавати послуги з вивезення та захоронення відходів, поліпшить фінансово-економічний стан підприємства, що надасть можливість за рахунок рентабельності залучати кошти на оновлення техніки, покращення рівня послуг та санітарного стану міста.

Підвищення тарифу планується в середньому на 80 відсотків.

1.Розмрі та структура  планового тарифу на послуги зі збору, вивезення та  захоронення відходів :


п/п

Показники

Збір
відходів,  грн/м3

Вивезення
ТПВ
(контейнер на схема
навантаже ння), грн/м3

Вивезення
ТПВ
(без контейне рна схема навантаже ння), грн/м3

Вивезе ння
великога баритних відходів, грн/м3

Вивезе ння ремонтних відходів, грн/м3

Захороне ння
відходів, грн./т

1

Прямі матеріальні витрати

2,11

16,08

30,20

27,01

21,24

18,06

2

Прямі витрати з оплати праці

0,36

15,37

76,45

49,04

47,91

20,07

3

Інші     прямі витрати

0,08

5,45

19,52

13,47

12,72

11,76

4

Загально виробничі витрати

0,03

1,40

6,98

4,48

4,37

22,92

5

Адміні стративні  витрати

0,39

5,74

19,96

14,09

12,93

17,77

6

Витрати      зі збуту

 

 

6,59

 

 

 

7

Повна собівартість

2,97

44,04

159,70

108,09

99,17

90,58

8

Рентабель ність :

 

 

 

 

 

 

9

населення

0,28

4,19

15,81

10,81

9,92

8,61

10

бюджетні установи та організації

0,41

6,17

22,36

15,13

13,88

12,68

11

суб’єкти підприємн .діяльності всіх форм власності

1,45

21,58

78,25

52,96

48,59

44,38

12

ПДВ :

 

 

 

 

 

 

13

населення

0,65

9,64

35,10

23,78

21,82

19,84

14

бюджетні  установи та організації

0,68

10,04

36,41

24,64

22,61

20,65

15

суб’єкти підприємн .діяльності всіх форм власності

0,88

13,12

47,59

32,21

29,55

26,99

  1. Загальний розмір планового до розгляду тарифу складає :


п/п

Вид послуги

Тариф з ПДВ за 1 метр куб. грн  з ПДВ

Населення

Бюджетні установи

Суб'єкти підпр. діяльн. всіх форм власності

1

Збір, вивезення побутових відходів
(контейнерна схема навантаження )

61,78

64,31

84,05

2

Вивезення твердих побутових відходів
(контейнерна схема навантаження )

58,13

60,25

78,74

3

Вивезення твердих побутових відходів
( без контейнерна схема навантаження )

210,61

218,47

285,54

4

Вивезення, захоронення великогабаритних відходів

142,68

147,86

193,26

5

Вивезення ремонтних відходів

120,00

124,36

162,54

 

МІСЯЧНА ПЛАТА ЗА ЗБІР, ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ ВІД БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ НА ОДНОГО ПРОЖИВАЮЧОГО

Найменування

Збір, вивезення відходів

Захоронення відходів

ВСЬОГО, (грн)
гр.4+гр.7

Вартість одного метра кубічно го без ПДВ (грн.)

Річна норма надання послуг на одного мешканц
(м3)

Місячна плата за вивезенн відходів без ПДВ, (грн.)

Вартіст однієї тони відходів без ПДВ (грн)

К- щіль ності

Місячна плата за захорон. відходів без ПДВ (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

тверді побутові відходи

51,48

1,6

6,86

99,19

0,168

2,22

9,08

великогабаритні відходи

118,90

0,3

2,97

99,19

0,2

0,50

3,47

ремонтні відходи

109,09

0,055

0,50

99,19

0,733

0,33

0,83

ВСЬОГО

13,38

Податок на додану вартість

20%

2,68

Місячна плата за збір, вивезення та захоронення відходів від багатоквартирних будинків на одного мешканця з ПДВ (грн)

16,06

 

МІСЯЧНА ПЛАТА ЗА ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ ВІД БУДИНКІВ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА НА ОДНОГО ПРОЖИВАЮЧОГО В БУДИНКУ

Найме нування

Вивезення відходів

Захоронення відходів

ВСЬОГО, (грн)
гр.4+гр.7

Вартість одного метра кубічного без ПДВ (грн.)

Річна норма надання послуг на одного мешканц,
(м3)

Місячна плата за вивезенн відходів без ПДВ, (грн.)

Вартість однієї тони відходів без ПДВ (грн)

К- щільності

Місячна плата за захорон. відходів без ПДВ (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

тверді побутові відходи

175,51

0,806

11,79

99,19

0,17

1,13

12,92

Податок на додану вартість

20%

2,58

Місячна плата за вивезення та захоронення твердих побутових відходів від будинків приватного сектора на одного проживаючого з ПДВ (грн)

15,50

 

Адміністрація КП «ЖЕК»

  Друк статті