Отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


Повернутись

Отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Для забезпечення зручності, економії часу та коштів Міністерством юстиції України запроваджено он-лайн сервіси для користувачів адміністративних послуг.

Наразі фізичні та юридичні особи мають можливість отримати  інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, та відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в електронній формі, сплативши за надання зазначених послуг в он-лайн режимі.

Скористатись такою послугою можна за допомогою порталу «Кабінет електронних сервісів» за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/login/index/.

Переваги отримання послуг он-лайн:

  • отриманнявідповідноїінформації в режимі он-лайн;
  • зручність, відсутністьчерг та економія часу;
  • можливість оплати в он-лайнрежиміприподачі заяви/запитущодоотриманнявитягу/інформаційноїдовідки;
  • кожному електронному документу присвоюєтьсяелектронний номер документа, за яким в електроннійсистеміможнавіднайтиоригінал документа;
  • розмірадміністративногозбору за отриманняінформації/відомостей в електроннійформізначноменшийніжрозмірадміністративногозбору за отриманняінформації у паперовійформі;
  • цілодобовий доступ до он-лайнсервісу.

Необхідно зазначити, що в електронній формі інформацію можливо отримати за умови ідентифікації особи (фізичної чи юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, реєстрації користувача на відповідному порталі, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації «BankID».

У паперовій формі інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса, незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у розмірі:

  • 0,025 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (у 2018 році – 40,00 грн.) – за отриманняінформації в паперовійформі;
  • 0,0125 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (у 2018 році – 20,00 грн.) – за отриманняінформації в електроннійформі.

Вищезазначена інформаціянадається у паперовійабоелектроннійформі без використанняспеціальнихбланків, проставленняпідпису та печатки державного реєстратора прав та має однакову юридичну силу.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) в електронній формі надається у формі витягу.

Витяг з Єдиного державного реєстру у паперовій формі надається за запитом заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса, незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі. Зазначений витяг надається без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки державного реєстратора.

За отримання витягу з Єдиного державного реєстру справляється адміністративний збір у розмірі:

  • 0,05 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (у 2018 році – 90,00 грн.) – за наданнявитягу в паперовійформі;
  • 75 відсотків плати від 0,05 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб(у 2018 році – 70,00 грн.) – за наданнявитягувелектроннійформі.

Відомості з Єдиного державного реєстру, що надаються у паперовій або електронній формах мають однакову юридичну силу.

Користуйтеся зручними сервісами Міністерства юстиції України.

  Друк статті