Тестування як метод вимірювання компетентностей учнів


Повернутись
Якщо не міряти результати, то не можна відрізнити успіх від поразки

Девід Осборн

Нині в Україні проблема підвищення якості освіти є однією з найбільш актуальніших. Її розв’язання пов’язане з модернізацією змісту освіти, оптимізацією способів і технологій організації освітнього процесу.

Мета і результати сучасної освіти пов’язуються з компетентнісним підходом, спрямованим на формування в учнів ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей; на здобуття в них знань, умінь, досвіду, виховання цінностей, що можуть цілісно реалізуватися  на практиці.  Компетентнісний підхід до формування змісту та організації навчального процесу покладено в основу створення Державного стандарту повної загальної середньої освіти, навчальних програм, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що поступово набирають чинності з 01 вересня 2012 року.

Формування тих чи інших компетенцій потребує від учителя обов’язкового врахування вікових особливостей учнів та особливостей навчального курсу. Однак важливіше розуміти, які компетенції і як необхідно формувати, що має стати результатом навчання кожного шкільного предмета, яким має бути якісний вимірник компетентностей.

Нещодавно вчителі міста брали участь у майстер-класі "Тестування як метод вимірювання компетентностей учнів", який провела Бондаренко О.А., завідувач лабораторії-центру ЗНО та моніторингу якості освіти, тренер-методист із педагогічного оцінювання Комунального закладу "Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради". Учасники перевірили себе на знання форматів тестових завдань, виконали три практичні роботи, обговорили особливості та правила створення тестів,  написання варіантів відповідей, отримали поради щодо створення компетентнісних тестових завдань.

 

  Друк статті