Питання щодо сприяння служби зайнятості у працевлаштуванні, побудові вдалої кар’єри молоді коментує директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко:

«На сьогодні одним із головних завдань, що постає перед службою зайнятості, є збереження та примноження напрацювань щодо співпраці з роботодавцями та освітніми закладами заради вирішення питань ефективної зайнятості молодих людей. Адже саме молоде покоління є рушійною силою розвитку майбутнього країни.

Для Черкащини, як і для країни в цілому, важливо зберегти трудовий потенціал молоді, сприяти їх успішній реалізації та гідним умовам праці. Оскільки трудові міграційні процеси, виїзд за кордон можуть негативно позначитися на забезпеченні кадрами вітчизняних роботодавців.

Можливим варіантом щодо запобігання цьому процесу є формування виваженої державної політики з урахуванням регіональної специфіки тенденцій трудової міграції, підвищення конкурентоспроможності робочої сили, забезпечення високого рівня зайнятості, соціального захисту, заробітної плати і доходів населення, їх наближення до аналогічних параметрів економічно розвинутих країн світу. Потрібно забезпечити не лише робочими місцями, а й достойним рівнем заробітної плати. Саме реалізація цих умов буде стримувати трудову міграцію населення України за кордон.

Служба зайнятості активно долучається до проведення інформаційної кампанії щодо попередження відтоку кваліфікованих кадрів за кордон.

У країні за ініціативи Державної служби зайнятості вже котрий рік реалізовується соціальний проект під лозунгом “Живи та працюй в Україні”, головною метою якого є пожвавлення людей на ринку праці України. Організатором проекту виступила служба зайнятості за підтримки органів місцевої влади та самоврядування. У рамках проекту відбуваються інформаційні активності, спрямовані на якнайшвидший пошук роботи для безробітних та підбір вакансій для роботодавців. Зокрема, в рамках проекту, в області проходять ярмарки вакансій на найбільш значущих підприємствах регіону.

З метою попередження молодіжного безробіття служба зайнятості створила Всеукраїнський кадровий резерв, що собою являє технологію швидкого пошуку і підбору кадрів на запити роботодавця. Ця технологія також передбачає он-лайн профорієнтацію та професійну діагностику, а також дистанційне навчання потенційних працівників необхідним навичкам, що є затребуваними для будь-якої професії.

Для реалізації цього проекту створено банк резюме, відеорезюме випускників навчальних закладів та банк актуальних вакансій. Так, молодь, яка навчається в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, має можливість увійти до Всеукраїнського кадрового резерву служби зайнятості, подавши своє резюме чи відеорезюме до служби зайнятості. Реалізація зазначеного проекту у повному масштабі можлива завдяки спільним зусиллям служби зайнятості та навчальних закладів, тому що думати про працевлаштування студентів-випускників необхідно ще під час їхнього навчання.

Так минулого року з метою збереження та примноження освітнього потенціалу, накопичених знань, досвіду і професіоналізму, які мають і набувають випускники навчальних закладів регіону під час навчання,  відбувся широкомасштаб