ТОВ «ЕРГОПАК» інформує про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Повернутись

Цікаве на цю тему:

ТОВ «ЕРГОПАК» ЄДРПОУ 31364122 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності 36, а/с №349.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Технічне переоснащення виробництва ППУ виробничого комплексу ТОВ "ЕРГОПАК" за адресою: Черкаська область, м. Канів вул. Енергетиків, 191

Технічна альтернатива 1.

Передбачається технічне переоснащення, модернізація виробництва пінополіуретану (ППУ). Технічне вдосконалення для збільшення виробництва ППУ, відповідно до завдання на проектування:

-          Проведення капітального ремонту частини приміщень корпусу №1 з частковим переплануванням і частковим технічним переоснащенням;

-          Пристосування зазначених приміщень у відповідності до технології з виробництва ППУ.

Процес одержання еластичного блокового пінополіуретану (ППУ), оснований на взаємодії простих поліефірів, стабілізованих системою антиоксидантів, з діізоціанатами в присутності каталізаторів, емульгаторів, регуляторів пористості і води. 

Технічна альтернатива 2.

Проведення капітального ремонту частини приміщення корпусу №1 з частковим переплануванням і частково технічним переоснащенням відбувається на уже діючому підприємстві, технічна альтернативна 2 не передбачається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Район робіт розташований в північно західній частині м. Канів, Черкаської області по вулиці Енергетиків 191 на території колишнього заводу «Магніт» у промисловій зоні міста. Найближча житлова забудова розташована поза межами санітарно-захисної зони на відстані 301 метр.

Територія – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Категорія земель та цільове призначення – 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, так як майданчик будівництва територія нині діючого підприємства ТОВ «ЕРГОПАК»

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Найбільш важливими із соціально-економічних факторів є створення робочих місць, а також розвиток промисловості.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В процесі виробництва еластичного блочного пінополіуретану (ППУ) підприємство експлуатує наступне устаткування: машина для отримання поролону періодичним методом модель SA-1BS; вакуумна камера модель SA-1BVF; форма для ППУ; верстат горизонтальної різки SA-2A; профільний верстат ALBRECHT BAUMER; профільний верстат SA-8A; верстат різки та ламінування TFL-2000/16; прес гідравлічний; верстат вертикальної різки SA-3A; тельфер;  прес-візки.

Процес одержання еластичного блокового пінополіуретану (ППУ) оснований на взаємодії простих поліефірів, стабілізованих системою антиоксидантів з діізоціанатами в присутності каталізаторів, емульгаторів, регуляторів пористості і води. 

На виробництві компоненти для виготовлення ППУ перед переробкою витримуються в приміщенні, де відбувається їх кондиціювання, не менш двох діб при температурі 20-24ºС. Компоненти тримають згідно нормативним документам.

Процес спінювання супроводжується виділенням не тільки парів ТДІ, але й каталізатора. Екзотермічні реакції утворення ППУ із різних сполук супроводжуються короткочасним виділенням парів ТДІ, які негативно впливають на персонал. Зберігання діізоціанатів не має ускладнень, якщо виконанні необхідні умови техніки безпеки. Забрудненість повітря, видаленого з дільниць піноутворення, складає близько 0,05мг/м³ парів ТДІ.

Враховуючи небезпечність цієї речовини, яка виділяється при виробництві, виробничі ділянки обладнанні місцевою витяжкою та загальнообміною вентиляцією кратністю 8.

Сировинні компоненти направляються до машини для виробництва поролону періодичним  методом моделі SA-1BS (поз.1)  з системою автоматичного вакуумного спінювання - вакуумною камерою SA-1BVF (поз.2). Сировинні компоненти надходять до резервуарів для зберігання хімічних речовин та через трубопроводи і пневматичні клапанні системи всмоктування направляються в стовбур змішування. Як тільки час змішування пройде, люк змішувального ствола автоматично відкривається для плавного завантаження суміші в прес-форму. Реакційна суміш рівномірно розподіляється по дну форми.

Установка SA-1BS  комплектується 2 прес-формами з відкидними бортами.

Через 10-15 хвилин після досягнення необхідної висоти блок ППУ виймається із форми. Блоки направляють до камери визрівання. В камері визрівання вони витримуються, де маса охолоджується і твердне. Блоки встановлюють на відстані не ближче 0,3м один від одного. При визріванні блоків постійно контролюється їх температура.

В залежності від рецептури і співвідношення компонентів, при відповідній технології можна відрегулювати спектр властивостей утвореного поліуретану - можемо отримати жорсткий, м'який, інтегральний, комірчастий (спінений) або монолітний.

Кінцевим продуктом для виготовлення губок являється пінополіуретан (в блоках). Пінополіуретан безпечний для людини і не причиняє шкоди при використанні у нормальних температурних умовах. 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні , санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні і територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів, а саме у відповідності до: ДСП 173-96-СЗЗ об’єкту ІІІ класу – 300м, ГДК в ОБРДі рівні діяння ЗР в атмосферному повітрі населених місць, забруднюючі речовини, які будуть викидатися в атмосферне повітря при проведенні технологічних операцій не повинні перевищувати нормативні показники (толуілендіїзоціанат 0,05 мг/м3, тверді суспендовані частинки – 0,5 мг/м3).

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання розмірів санітарно-захисної зони об’єкта;

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Захист земельної ділянки будівництва та прилеглої території забезпечується раціональним рішенням схеми генплану, організацією рельєфу. Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних протипожежних містобудівельних і територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:

 • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
 • по утворенню відходів – мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;
 • по грунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин;
 • дотримання правил пожежної безпеки.
 • забезпечити дотримання вимог техніки безпеки і протипожежних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядалась.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається через недостатність території.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалась

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- клімат і мікроклімат – не передбачається;

- атмосферне повітря – вплив при експлуатації технологічного обладнання підприємства – в межах нормативного;

- водне середовище – вплив не передбачається;

- ґрунти та земельні ресурси – переоснащення буде вестися на території де вміст гумусу становить менше 1%, знаття грунтового покриву не потребує ;

- рослинний та тваринний світ – не впливає;

- навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає , СЗЗ витримується;

- навколишнє техногенне середовище – не впливає;

щодо технічної альтернативи 2: не розглядалась;

щодо територіальної альтернативи 1

- клімат і мікроклімат – не передбачається;

- атмосферне повітря – вплив при експлуатації технологічного обладнання підприємства – в межах нормативного;

- водне середовище – вплив не передбачається;

- ґрунти та земельні ресурси – переоснащення буде вестися на території де вміст гумусу становить менше 1%, знаття грунтового покриву не потребує ;

- рослинний та тваринний світ – не впливає;

- навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає , СЗЗ витримується;

- навколишнє техногенне середовище – не впливає;

щодо територіальної альтернативи 2: не розглядалась.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність ТОВ «ЕРГОПАК» належить до І категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (п.6 ч.2 ст.3 ЗУ Про оцінку впливу на довкілля): хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України ― Про оцінку впливу на довкілля № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, в обсязі, достатньому для прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля (ч.3 ст.11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством екології та природних ресурсів України.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства екології та природних ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ Оцінки впливу на довкілля, телефон, (044) 206-31-15, електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна.

 

*  Суб’єкт  господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 

 

  Друк статті