Оголошено конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, по здійсненню інвентаризації земельних ділянок комунальної (колективної) власності Яблунівського старостинського округу Канівської міської ради Черкаської області


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Виконавчий комітет Канівської  міської ради Черкаської області оголошує про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, по здійсненню інвентаризації земельних ділянок комунальної (колективної) власності орієнтовною площею 145.000 га (Яблунівського старостинського округу) Канівської міської ради Черкаської області.

  1. Мета проведення конкурсу: Виготовлення землевпорядних документацій по інвентаризації земель комунальної (колективної) власності орієнтовною площею 145.000 га (Яблунівського старостинського округу) Канівської міської ради Черкаської області.
  2. Дані про земельні ділянки орієнтовною площею:

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 50.0000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4.0000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 3.0000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1.6000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 4.5000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 7.0000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 27.0000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2.9000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0.4100 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0.3500 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 1.3000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2.0000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0.4500 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0.3500 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0.6000 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0.4100 га;

- земельна ділянка сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 2.2000 га.

  1. Умови конкурсу:

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документи відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, виконавців робіт із землеустрою та земельних торгів затвердженого рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради від 22.03.2017 № 115 та рішенням Канівської міської ради від 25.01.2018 № 10-31 (далі – Положення про відбір).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсi з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, (додаток 2 до Положення про відбір);

- копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, або копiя сторiнок паспорта для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- копiя(ї) лiцензiї(й);

- копiї установчих документiв претендента та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного коду згiдно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт; копії актів приймання-передавання робіт; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації або експертні висновки на експертну грошову оцінку земель).

  1. Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 24.09.2020 року (включно).
  2. Поштова адреса: 19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 30.09.2020 року о 11:00 год. в приміщення міськвиконкому вул. Олега Кошового, 3, м. Канів.
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19003, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.

 

 

  Друк статті