Про діяльність Канівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області за 2016 рік


Повернутись

Категорії одержувачів пенсії

Станом на 01.01.2017 року загальна чисельність одержувачів пенсій в Канівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Черкаської області становить 16342. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року вона зменшилась на 314 особи.

Згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсії одержують 13245 осіб, що становить 81% від загальної чисельності пенсіонерів.

Чисельність пенсіонерів, які працювали в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, станом на 01.01.2017 року становить 271 особу, що на 10 чоловік більше ніж станом на 01.01.2016 року.

Кількість пенсіонерів, які одержують пенсію відповідно до ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність», становить 13 осіб, що не змінилося у відповідності до відповідного періоду минулого року.

Чисельність пенсіонерів, які одержують соціальну пенсію, станом на 01.01.2017 року складає 109 осіб, що на 5 осіб менше до відповідного періоду минулого року.

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” поширюється на 2526 осіб, що на 124 особи менше ніж станом на 01.01.2016 року.

Відповідно до норм чинного законодавства виплата пенсій на 01.01.2017 забезпечується за вибором пенсіонера через 4 банківські установи, які пройшли процедуру конкурсного відбору банків.

Чисельність пенсіонерів, які отримують пенсії та грошові допомоги в банківських установах, складає до 9 035 осіб і в процентному відношенні становить 56,0 % до загальної кількості одержувачів.

 Виконання бюджету Канівського ОУПФУ Черкаської області

За 2016 рік загальний обсяг надходжень до бюджету Канівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області склав 312 788,99 тис.грн., що на 1 242,29 тис.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. За 2016 рік надійшло 88 237,1 тис.грн. власних коштів (з ЄВ), що на 4930,6 тис.грн. менше запланованого.

Надходження, які адмініструє Канівське ОУПФУ Черкаської області (ЗУ 1058) становили 490,0 тис. грн., або 123,3 % до запланованого (397,4 тис. грн.).

Найбільшу питому вагу мають надходження з відшкодування на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах – 65,8 %, або 322,4 тис. грн.

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм надійшло 177 105,2 тис.грн., що становить 57,0 % усіх доходів управління за період, що аналізується і це на 12 310,9 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Фінансування пенсійних виплат здійснювалося своєчасно та у строки, встановлені чинним законодавством.

Забезпеченість власними коштами потреби на виплату пенсій та допомог за 2016 становить 29,5 %.

 Заборгованість платників та вжиті заходи по її зменшенню

Станом на 01.01.2017 борг зі сплати платежів до Пенсійного фонду мали 112 платників міста та району у сумі 618,3 тис. грн., що на 77,1 тис. грн. більше до початку 2016 року.

Заборгованість зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування мали 6 платників у сумі 21,0 тис. грн. (у т.ч. недоїмка – 11,9 тис. грн.), що на 21,1 тис. грн., або на 50,1 % менше до початку 2016 року.

Заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій з початку року зросла на 179.9 тис. грн. і становить 184.2 тис. грн.

Заборгованість зі сплати єдиного внеску, адміністрування якого завершують органи Пенсійного фонду, станом на 01.01.2017 перебуває в органах ДВС у сумі 219,4 тис. грн., що на 78,9 тис. грн., або на 26,5 % менше до початку року.

В управлінні здійснюються всі передбачені діючим законодавством заходи для зменшення заборгованості платників, забезпечення надходження платежів, захисту прав застрахованих осіб.

Заходами примусового стягнення забезпечено 100 % заборгованості, що підлягає стягненню в судовому порядку.

Станом на 01.01.2017 в органах ДВС відкрито 148 виконавчих проваджень по вимогах та виконавчих листах окружного адміністративного суду на суму 242,1 тис. грн. Від заходів державної виконавчої служби надійшло 107,8 тис. грн. До окружного адміністративного суду подано 4 позовні заяви про стягнення заборгованості на загальну суму 159,66 тис.грн., по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

Щодо дотримання роботодавцями законодавства з питань трудових відносин та сплати обов’язкових платежів

У січні - жовтні 2016 року, за умови повного робочого місяця та основного місця роботи страхувальники нарахували 8841 застрахованій особі в районі та місті 384341,3 тис. грн. заробітної плати, що на 75,3 млн. грн., або на 24,4 %, більше відповідного періоду минулого року.

203 особи, або 2,3 %, застрахованих осіб отримували заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімального розміру. Кількість працівників, які отримували заробітну плату на рівні мінімальної, становила 493.

Канівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Черкаської області взаємодіє з правоохоронними, контролюючими органами та прокуратурою з питань легалізації ринку праці.

Для забезпечення дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці управління Фонду щомісяця аналізує реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по цьому показнику та інформує органи влади, управління соціального захисту на місцях, органи Державної фіскальної служби.

Проведено 25 засідань комісій при органах влади, на яких розглядалися питання легалізації трудових відносин, де заслуховувалися керівники підприємств та організацій.

Також проведено 2 спільні наради із соціальними партнерами та 9 спільних зустрічей в трудових колективах щодо дотримання платниками законодавства про оплату праці.

Проведено 18 індивідуальних співбесід з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності, спрямованих на детінізацію доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про необхідність сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 Здійснення контрольно-перевірочних заходів

Управлінням проведено 114 позапланових перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких видано 67 приписів про усунення порушень щодо недостовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб.

Питома вага проведених перевірок суб’єктів господарювання, по яких виявлені порушення складає 58,8% до загальної кількості проведених позапланових перевірок.

Управлінням проведено 234 зустрічних перевірок достовірності довідок для призначення пенсій (про стаж та заробітну плату). Встановлено 64 розбіжності в розмірі заробітної плати. Контрольно-перевірочними заходами попереджено у 23 випадках переплату пенсій та у 4 випадках – недоплату.

 Питання призначення, перерахунку та виплати пенсій

Протягом 2016 року Канівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Черкаської області призначено пенсії 507 громадянам, проведено 923 перерахунки за додатково наданими документами, в т.ч. 820 працюючим пенсіонерам провели перерахунки пенсії з урахуванням страхового стажу або стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсій, 1329 індивідуально-масових перерахунків розмірів пенсії.

Внаслідок проведених перерахунків середній розмір пенсії збільшився з 1529,65 грн. станом на 01.01.2016 року до 1664,85 грн. станом на 01.01.2017 рік, тобто на 135,20 грн.

Встановлено 8 пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Протягом 2016 року проведено 11 масових перерахунків пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати в Україні відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», «Про наукову та науково-технічну діяльність»,  Законом України від 19.05.2016 № 1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 01.05.2016 року та Закону України від 25.12.2016 № 928 «Про державний бюджет України на 2016 рік» з 01.12.2016 року.

Крім цього забезпечена виплата пенсії за фактичним місцем проживання 189 пенсіонерам, які переїхали з Донецької та Луганської областей, продовжені терміни виплати пенсій 335 пенсіонерам, виплачена допомога на поховання 668 особам, оформлені документи на виїзд 111 пенсіонерам.

Постійно проводилася широка роз’яснювальна робота з пенсіонерами щодо застосування пенсійного законодавства, підготовки документів для призначення пенсії.

Ведення електронних реєстрів та підтримка  інформаційно-аналітичних  систем

У зв’язку з передачею Міністерству доходів і зборів функції адміністрування єдиного внеску та реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування за Пенсійним фондом залишилась функція ведення персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування.

Кількість страхувальників, що подають звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за листопад 2016 року становить 573, що на 5 менше кількості грудня 2015 року (577).

Для забезпечення функціонування Державного реєстру застрахованих осіб на належному рівні та уникнення некоректного відображення в звітності відомостей про застрахованих осіб сектором проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота зі страхувальниками. Так, з початку року проведено 13 семінарів на яких були присутні 118 осіб, 6 виступів в трудових колективах, розміщувалася інформація на сайті та стендах управління, на стендах інших установ, надруковано 2 статті в місцевій пресі.

Наказом Канівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області від 26.01.2016 №19 «Про організацію надання органами Пенсійного фонду України в Черкаській області послуг в електронному вигляді» призначено відповідальних осіб за технічний супровід веб-порталу, за приймання та реєстрацію заяв про участь у системі надання послуг в електронному вигляді, за приймання та облік звернень, контроль за їх виконанням та відправкою заявнику відповіді. Станом на 01.01.2017 року на веб-порталі електронних послуг  зареєстровано 723 користувача, з них 617 громадян та 26 юридична особа. З початку року кількість користувачів веб-порталом збільшилася на 304.

 Кадровий склад

В Канівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Черкаської області при штатній чисельності 48 одиниць працює 46 осіб, укомплектованість посад становить 95,8 %.

Станом на 01.01.2017 в управлінні працює 41 (89,1 %) фахівців з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування, а саме: 28 – з економічною, 5 – з юридичною, 7 – з технічною та 7 – з гуманітарною освітою.

Усі державні службовці управління, які перебувають у трудових відносинах, подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

 Інформаційно-роз’яснювальна робота та робота зі зверненнями громадян

Одним із пріоритетних напрямків роботи управління є проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення. В обласних, районних та міських засобах масової інформації («Нова доба», «Дніпрова зірка», «Віка») періодично публікуються матеріали, що розкривають правові засади функціонування системи пенсійного забезпечення; надається інформація для розміщення на офіційному веб-сайті управління про зміни, які відбулися в законодавстві, та про окремі питання нарахування, сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування платниками спрощеної системи оподаткування. Спеціалістами управління в засобах масової інформації опубліковано 20 статей та 75 статей розміщено на веб-сайті управління, організовано 11  засідань «круглого столу», підготовлено та надруковано 669 примірників інформаційно-роздаткового матеріалу про зміни, що відбулися в законодавстві про пенсійне забезпечення, які розповсюджуються під час прийому громадян у громадських приймальнях.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, актів Президента України Канівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Черкаської області проводилась робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, вживались заходи щодо покращення та всебічного розгляду питань, порушених громадянами. Протягом 2016 року проводилися  апаратні наради  щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Управлінням проаналізовано найбільш актуальні проблеми, що порушуються у зверненнях громадян. Питання, які піднімалися в зверненнях громадян, головним чином стосуються призначення та перерахунку пенсії, виплати підвищень та надбавок згідно з рішеннями суду, роз’яснення діючого пенсійного законодавства та виплати пенсії пенсіонерам, які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на посадах члена Кабінету Міністрів України, судових експертів, службовців Національного банку.

Зі всієї кількості громадян, що звернулися на прийом, було порушено 403 питання, з них найбільша кількість стосувалась призначення та перерахунку пенсій – 276, виконання рішень суду – 45, роз’яснення діючого пенсійного законодавства – 24, підвищення розміру пенсії – 21 та інших  питань – 37.

Крім того 10305 осіб звернулося за отриманням консультацій до громадської приймальні,  яка працює за принципом “єдиного вікна”.

 Протягом 12 місяців 2016 року до управління надійшло 266 письмових звернення громадян: з них 221 - від заявників особисто, 1- від депутата райради, 1 – від прокуратури та 3 від народного депутата України.

З метою зменшення кількості звернень громадян та попередження випадків їх повторних звернень в управлінні постійно діє “гаряча” телефонна лінія для надання відповідей з питань призначення та виплати пенсії. Протягом звітного періоду в телефонному режимі отримали консультації та роз’яснення 337 осіб.

 

 Начальник Управління Пенсійного Фонду України в м. Канів та Канівському районі О.Вербук

  Друк статті