З нового року терцентр охопив своїми послугами усі населені пункти Канівської громади


Повернутись

Нагадаємо, з нового року територія Канівської міської громади значно розширилася. Тепер до її складу окрім Яблунева входять села – Межиріч, Бабичі, Лука, Кононча, Гамарня, Михайлівка, Хмільна, Хутір Хмільна та Пекарі.

Відтак, додалося роботи і в Канівського територіального центру надання соціальних послуг, працівники якого сумлінно надають необхідну, своєчасну і ефективну допомогу усім, хто опинився у складній життєвій ситуації, своїм теплом зігрівають душі та підставляють своє плече тим, хто цього потребує.

Наразі  для максимально ефективного вирішення проблем людей похилого віку установа активно працює з старостами та соціальними працівниками з новоприєднаних населених пунктів Канівської громади. Ведеться роз’яснення процесу надання соціальних послуг, умов платного обслуговування, проводиться допомога у оформленні грошової допомоги для одиноких осіб, старших 80-ти років і більше.

Також зазначимо, що з 1 червня 2020 року постановою Кабінету Міністрів України №587 прописано новий Порядок зарахування осіб до територіального центру. Тепер для того, щоб отримати соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає управлінню соціального захисту населення заяву про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з документами, зазначеними у пункті 28 цього Порядку.

Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

  • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

  • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

  • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років,

  • виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

  • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

  • акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи;

  • довідка про склад сім’ї заявника;

  • довідка про доходи заявника та всіх зареєстрованих у помешканні осіб за попередні 6 місяців.

  Друк статті