За останні 7 років Канівська школа №4 тримає першість за результатами конкурсу-захисту робіт МАН та олімпіад


Повернутись

На засіданні сесії 26 жовтня ц.р. депутати Канівської міської ради заслухали інформацію директора Канівської ЗОШ №4 Ірини Верби про стан впровадження обласної цільової Програми «Інноваційні школи Черкащини».

Нагадаємо, школа №4 є переможцем конкурсу-відбору загальноосвітніх навчальних закладів для участі в цій програмі.

За словами директора Канівської ЗОШ №4, у Каневі проживають громадяни, які є представниками різних культур, розмовляють різними мовами, мають різний фізичний розвиток. Основною вимогою усіх представників громади є рівний доступ їхніх дітей до якісної освіти, яка в майбутньому визначить функціонування та розвиток громади.

- Проаналізувавши реформи системи освіти в Україні та перспективи розвитку Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, педагогічний колектив дослідив якісний склад школярів і виявив, що навчальний заклад містить різні категорії учнів, а саме: учні, які розмовляють мовами національних меншин; учні, які є переселенцями зі сходу України; учні з малозабезпечених сімей; сімей, які потрапили в складні життєві обставини; обдаровані учні;  діти з особливими освітніми потребами, - говорить Ірина Анатоліївна. - Вивчивши запити батьківської громади, адміністрацією та педагогічним колективом школи було прийнято рішення про впровадження  в навчально-виховний процес інклюзивної практики, формування освітнього середовища рівних можливостей.

Інклюзія – це повне залучення всіх учнів до всіх аспектів навчання та шкільного життя, незалежно від наявності тих чи інших індивідуальних особливостей. Вона передбачає усунення будь-яких форм сегрегації, зокрема спеціальних шкіл і класів для тих, хто не відповідає умовному стандарту «нормальності».

Метою інноваційного розвитку навчального закладу є створення умов для удосконалення системи освіти та соціалізації дітей з різними фізичними, фінансовими та соціальними можливостями, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання. Завданнями інноваційного розвитку навчального закладу є:

  1. Організація системи ефективного психолого-педагогічного супроводу процесу інклюзивної освіти та визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогічних працівників.

  2. Підвищення ступеня участі школярів у навчальному процесі й позашкільних заходах та одночасне зниження рівня ізольованості частини учнів.

  3. Підвищення професійної компетентності педагогів і спеціалістів в сфері інклюзивної освіти.

  4. Удосконалення системи просвіти батьків по питанням реалізації диференційованих психолого-педагогічних, медико-соціальних та правових умов навчання, виховання, розвитку та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

  5. Формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

  6. Зміни в політиці навчального закладу, практиці та шкільній культурі з метою приведення їх у відповідність з різнoманітними потребами учнів, які навчаються в даному навчальному закладі.

  7. Подолання бар’єрів на шляху отримання якісної oсвіти та соціалізації всіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та учнів з осoбливими освітніми потребами.

- До складу учнів, які пoтребують інклюзивного супроводу можна віднести і обдарованих учнів як таких, що потребують допомоги в узгодженості стану життя, - зауважує І.Верба. - Розвитoк самосвідомoсті обдарованої дитини є одним із вирішальних чинників гармонійного становлення її як особистості. На основі підвищення рівня усвідомлення обдарованими дітьми власних здібностей і мoжливостей зазвичай створюються сприятливі умови для їхньої самоактуалізації. Водночас, як свідчить педагогічна практика, висока самооцінка обдарованих учнів, сформована під впливом оточуючих і разом з тим недооцінювання ними інших, породжує певні труднощі в системі соціальних стосунків. В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до адаптації в соціумі. Як результат роботи з обдарованими учнями, за останні 7 років Канівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 тримає першість серед шкіл міста Канева за результатами конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, предметних олімпіад ІІ та ІІІ етапів. У 2015 році випускник школи увійшов у п’ятірку випускників області, які набрали 200 балів з української мови за результатами ЗНО. У 2017 році учень школи виборов призове місце у Всеукраїнській МАН.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів усіх категорій, протягом  двох останніх років, у результаті тісної співпраці міської ради, батьківської громади школи, окремих депутатів міської ради, меценатів відбулася значна модернізація навчального закладу. Але є певна низка потреб для інноваційного розвитку школи, зокрема, забезпечення засобами ІКТ. На 649 учнів що вивчають інформатику в школі лише 30 машин, у перерахунку 22 учні на один комп’ютер. У незадовільному стані знаходиться і спортивна зала школи, єдина спортивна зала у ЗНЗ міста, де не замінені старі аварійні вікна на енергозберігаючі. Не може задовольнити потреби дітей з обмеженими можливостями у вільному доступі на другий та третій поверхи основного корпусу. Потребує вирішення питання підняття рівня комп’ютерної  грамотності вчителів. Для застосування на практиці теоретичних знань з предметів природничо-математичного циклу сьогодні є актуальним оснащенням ЗНЗ  ЛЕГО-класом та класом з робототехніки.

  Друк статті