Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України 11 лютого 2016 року № 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 339/28469

Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів

 1. Загальні положення

 2. Державне підприємство „Український дитячий центр „Молода гвардія” (далі – ДП „УДЦ „Молода гвардія”) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України.

 3. У ДП „УДЦ „Молода гвардія” організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (не менше ніж 21 день), упродовж якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та реалізацію інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо, за спеціальною програмою.

 1. До ДП „УДЦ „Молода гвардія” направляються діти віком:

від 8 до 16 років включно – у період з кінця вересня до середини травня;

від 7 до 17 років включно – у період із середини травня до кінця вересня.

 1. Вартість путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів, визначається, виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня. Вартість одного ліжко-дня затверджується наказом Міністерства соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.

 2. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно допункту 19частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі - діти пільгових категорій).

6. Путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики квотою. 7. Квота путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” на календарний рік затверджується наказом Мінсоцполітики.

 1. Порядок розподілу путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

 2. Розподіл путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” затверджує Мінсоцполітики у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в регіоні та загальної чисельності таких дітей в Україні, за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій, та укладає договори зі структурними підрозділами з питань сім’ї та дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – структурні підрозділи) про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

 3. Розподіл путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” між структурними підрозділами на відповідну оздоровчу зміну затверджується наказом Мінсоцполітики.

 4. Направляють дітей пільгових категорій до ДП „УДЦ „Молода гвардія” структурні підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначеного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 5. Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам, які розподіляють їх між районами та містами обласного значення відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку у цих районах і містах та загальної чисельності таких дітей у відповідній області, м. Києві з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

 6. Керівники структурних підрозділів, керівники відповідних підрозділів районних, районних у м. Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладаються обов’язки щодо відбору та направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” відповідно до вимог цього Положення.

 7. Керівники структурних підрозділів забезпечують формування бази даних дітей відповідних пільгових категорій, які потребують оздоровлення та відпочинку в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, і керуються цими даними при розподілі виділених путівок між відповідними підрозділами районних, районних у м. Києві державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

 8. Структурні підрозділи здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку у ДП „УДЦ „Молода гвардія”

 1. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за дорученням.

Структурні підрозділи надають путівки: 

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям-інвалідам, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством); 

2) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям із багатодітних сімей;

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; 

3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дитячим творчим колективам і спортивним командам – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

відмінникам навчання;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

дитячим творчим колективам та спортивним командам – переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям – переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

 1. У першочерговому порядку оздоровлюються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, діти-інваліди.

 2. Дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості, у разі відсутності відповідної путівки може отримати путівку з меншою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

У разі належності до двох або більше пільгових категорій дитина може отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ.

 1. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, може отримати путівку за місцем фактичного проживання.

 2. Відповідні підрозділи районних, районних у м. Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять відбір дітей, розглядають документи, зазначені в пунктах 2–5 розділу IV цього Положення (далі – документи), вносять пропозиції щодо направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за безоплатними путівками і путівками з частковою оплатою вартості, складають та подають списки дітей, які направляються до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення до структурних підрозділів, яким вони підзвітні.

Документи мають зберігатися у відповідних підрозділах районних, районних у м. Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування протягом трьох років.

 1. Різниця вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни в касу структурних підрозділів, що перераховують зазначені кошти протягом п’яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державного казначейства України, для подальшого проведення ним розрахунків із ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Мінсоцполітики перераховує вищезазначені кошти на рахунок ДП „УДЦ „Молода гвардія” на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

 1. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, яких направляють до ДП „УДЦ „Молода гвардія” від адміністративно-територіальної одиниці.

 2. Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками структурних підрозділів на підставі розпорядчого документа та засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу, який скріплюється печаткою.

 3. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка за наказом керівника структурного підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі – старший супроводжувач).

 4. Безпосередньо дітям, їхнім батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

 5. У разі неможливості використання путівки на зазначену оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в п’ятиденний строк у письмовій формі інформують Мінсоцполітики із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку (разом із накладними).

 6. Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики.

Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Положення, вважається виданою не за призначенням.

 1. Передавати путівки з однієї адміністративно-територіальної одиниці в іншу без видання відповідного розпорядчого документа Мінсоцполітики забороняється.

 2. Документи, необхідні для отримання путівки до ДП „УДЦ „Молода гвардія”

 3. Необхідні для отримання путівок документи подають до відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій з питань сім’ї та дітей, органів місцевого самоврядування батьки (особи, які їх замінюють).

 4. Для отримання безоплатних путівок подають такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

копія свідоцтва про народження дитини, батько/матір якої внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 „Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”;

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

копія свідоцтва про народження;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДП „УДЦ „Молода гвардія”;

5) для дітей із багатодітних сімей, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством:

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

копії довідок про доходи членів сім’ї.

 1. Для отримання путівок з частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї; 

2) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

копія свідоцтва про народження;

копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері;

3) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії нотаріального засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня (1–3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

4) для талановитих та обдарованих дітей – переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1–3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

5) для дитячих творчих колективів, спортивних команд – переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копія нотаріального засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного рівня (1–3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

6) для дитячих творчих колективів, спортивних команд – переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання всеукраїнського рівня (1–3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

 1. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія свідоцтва про народження;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

2) для талановитих та обдарованих дітей – переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1–3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

3) для дитячих творчих колективів або спортивних команд – переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання обласного рівня (1–3-є командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

 1. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о „ Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

2) для талановитих та обдарованих дітей – переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського, районного рівнів (1–3-є особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

3) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міського, районного рівнів (1–3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

4) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження;

копія табеля за останній навчальний рік;

5) для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження;

клопотання керівного органу громадської організації.

 1. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини та згоду на внесення персональних даних дитини в базу даних ДП „УДЦ „Молода гвардія” і використання їх за необхідності, згоду на проведення в ДП „УДЦ „Молода гвардія” необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім’ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, в якому виховується дитина, і скріплює свій підпис печаткою закладу.

 1. Проїзд груп дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” та їх прийом

 2. Проїзд дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” проводиться організованими групами.

З метою забезпечення формування і відправлення груп до ДП „УДЦ „Молода гвардія” керівники структурних підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” і призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” та у зворотному напрямку, в кількості один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують, обов’язково входить медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей за увесь період перебування в дорозі, у день заїзду та з моменту передавання їм дітей працівниками ДП „УДЦ „Молода гвардія” при від’їзді.

 1. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, направлених на оздоровлення в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

Структурні підрозділи та (або) старший супроводжуючий проводять інструктаж із дітьми та особами, які супроводжують дітей, перед відправкою.

 1. Діти, направлені до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (з жовтня до квітня – тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше трьох пар), предмети особистої гігієни (зубна щітка, паста, мило, гребінець, носові хустинки).

 2. Проїзд груп дітей та супроводжувачів здійснюється за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дітей до ДП „УДЦ „Молода гвардія” та у зворотному напрямку.

 3. ДП „УДЦ „Молода гвардія” приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

 4. Структурні підрозділи у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДП „УДЦ „Молода гвардія” про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу або номер вагона за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію - за 5 днів до від’їзду з ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

ДП „УДЦ „Молода гвардія” забезпечує зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДП „УДЦ „Молода гвардія” під час приїзду та від’їзду дітей. Прийом дітей проводиться безпосередньо в ДП „УДЦ „Молода гвардія”.

 1. Прибувши до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, старший супроводжувач повинен надати особі, відповідно до наказу ДП „УДЦ „Молода гвардія” призначеній відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники затверджених списків дітей і належним чином оформлені путівки та медичні довідки.

 2. ДП „УДЦ „Молода гвардія” забезпечує проживання супроводжувачів на базі ДП „УДЦ „Молода гвардія”. Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до ДП „УДЦ „Молода гвардія” не пізніше ніж за добу до від’їзду дітей та зареєструватись у особи, відповідальної за прийом та відправлення дітей.

 3. ДП „УДЦ „Молода гвардія” після заїзду дітей в 5-денний строк повідомляє Мінсоцполітики про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

 4. У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видання путівки не за призначенням (дитина направлена до ДП „УДЦ „Молода гвардія” без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДП „УДЦ „Молода гвардія” не приймається і відбуває до місця проживання із супроводжувачем. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за проведення заїзду на зміну в ДП „УДЦ „Молода гвардія”, та старшим супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється Мінсоцполітики.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики.

 1. У разі захворювання дитини ДП „УДЦ „Молода гвардія” обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та зі структурними підрозділами.

 2. Порядок проведення тематичних змін у ДП ,,УДЦ ,,Молода гвардія”

 3. План-графік розподілу путівок на оздоровлення і тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики.

 4. На кожну тематичну зміну ДП ,,УДЦ ,,Молода гвардія” розробляє та подає на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики положення про проведення тематичної зміни.

У положенні про проведення тематичної зміни зазначаються її мета, завдання, строки проведення, перелік організацій, які беруть участь у реалізації та проведенні фестивалів або окремих заходів тематичної зміни, фінансове забезпечення.

 1. До проведення тематичної зміни можуть залучатися окремі відомі діячі мистецтв, спортсмени, почесні гості (за їхньою згодою).

Проживання осіб у гуртожитках і готелях, харчування, транспортне забезпечення здійснюються за рахунок гостей.

 1. Вартість проведення кожної тематичної зміни погоджується Мінсоцполітики.

VII. Звітність про використання путівок і контроль за дотриманням вимог цього Положення

 1. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають Мінсоцполітики звіт про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за встановленою формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

 2. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 10 січня наступного за звітним року подають Мінсоцполітики річний звіт про використання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія” за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

 3. У разі встановлення факту видання путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки або часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.

 4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики на придбання путівок до ДП „УДЦ „Молода гвардія”, та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування   І. Хохленков

  Друк статті