Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2016-2020 роки

Затверджено рішенням міської ради

від 24.03.2016  № 2-129

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей  на 2016-2020 роки

 1. Загальні положення

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення, відпочинку дітей і учнівської молоді в м. Каневі.

Одним із найважливіших завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, турботі про здоров’я дітей є реалізація конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок. Водночас стан здоров’я дітей погіршується.

В місті проживає 2440 дітей від 7 до 17 років. Стресові перевантаження під час навчання у дітей шкільного віку сприяють розвитку у них хронічних захворювань. Станом на 01.01.2016 року через хронічні захворювання на диспансерному обліку знаходиться 866 дітей шкільного віку. 2284 дітей мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, кількість яких становить 38 дітей.

В місті проживає  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 21; 55 відсотків дітей шкільного віку виховується в малозабезпечених, багатодітних, неповних сім’ях.

Оздоровлення та відпочинок дітей і учнівської молоді під час літніх канікул не тільки сприятиме укріпленню здоров’я та поновленню сил перед початком нового навчального року, а й сприятиме розвитку дитини, реалізації її творчих здібностей, формуванню здорового способу життя.

Визначення термінів:

відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;

тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;

відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово  діючий, спеціально організований або пристосований заклад,  призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19  частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов;

послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

 

 1. Мета та основні завдання Програми

 

         Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді

         Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей і учнівської молоді, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

         Програма буде реалізовуватись протягом 5-ти років.

Основні завдання Програми:

         - покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

         - створення в місті оптимальної мережі та розвиток дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів, здатних забезпечити дітей високоякісними оздоровчими, виховними послугами;

         - поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та підвищення їх престижу;

         - зміцнення та підвищення кваліфікації кадрового потенціалу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

         - розвиток творчих здібностей дітей та молоді, формування здорового способу життя та патріотичне виховання.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Щорічно під час формування міського бюджету передбачаються асигнування на реалізацію Програми, виходячи з наявних фінансових ресурсів.

 1. Механізм управління та контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснюватиме відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, спорту та молодіжної політики.

Відповідальні виконавці інформують про хід виконання Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації відділу у справах см’ї, молоді та спорту міськвиконкому щорічно до 5 жовтня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту подає управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно до 15 жовтня.

 1. Очікувані результати виконання Програми

         Виконання програми дасть змогу:

 • охопити організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50% дітей та учнівської молоді щороку під час літніх канікул;

 • урізноманітнити та підвищити якість оздоровлення та відпочинку;

 • розвиток мережі закладів оздоровлення та відпочинку.

 1. Виділення коштів на реалізацію діяльності програми.

№п/п Рік

Виділено коштів з міськогобюджету 

(передбачається)тис.грн

Залучені та інші джерела фінансуваннятис. грн. Всього
1. 2016 130,00 200,00 330,00
2. 2017 160,00 250,00 410,00
3. 2018 190,00 300,00 490,00
4. 2019 220,00 350,00 570,00
5. 2020 250,00 400,00 650,00
  Всього 950,00 1500,00 2450,00

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми протягом 2016-2020 років, всього 2450,00 тис. грн., у тому числі коштів міського бюджету: 950,00 тис. грн.

ЗАХОДИ

до міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки

І.Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей

Щорічно організовувати проведення нарад, навчальних семінарів з питань підготовки до літньої оздоровчої кампанії та підведення її підсумків.

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради, відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

2016 – 2020 роки

 1. Забезпечити діяльність координаційної ради виконавчого комітету Канівської міської ради з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей, учнівської молоді.

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради

2016-2020 роки

 1. Забезпечувати безпеку дітей під час перевезень до місць відпочинку та перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

 

Канівське відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (далі - Канівський ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області)

2016 – 2020 роки

 1. абезпечувати супровід організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку медичними працівниками.

 

Комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

2016 – 2020 роки

 1. Організовувати в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку належну охорону громадського порядку, забезпечувати дотримання вимог протипожежної безпеки, правил безпеки під час купання, масових заходів.

 

Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, Канівський ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області,  Канівський районний відділ  управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області (далі - Канівський РВ УДСНС України в Черкаській області)

2016 – 2020 роки

 1. Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються в дитячі оздоровчі заклади та працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

Комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

2016 – 2020 роки

 1. Надавати індивідуальні та групові соціальні послуги в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку.

 

Міський  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2020 роки

 1. Забезпечити здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

  Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, відділ у  справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради, Канівське міжрайонне управління головного управління Держсанепідслужби в Черкаській області

2016 – 2020 роки

ІІ. Створення в місті оптимальної мережі та розвитку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку різних типів

 1. Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території міста незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

  Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, відділ у  справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Сприяти безперебійному електро-, водо-, газопостачанню, виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей.

 

  Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Організовувати роботу пришкільних таборів з денним перебуванням та обов’язковим харчуванням дітей.

 

Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Забезпечити протипожежний стан об’єктів та місць літнього відпочинку і оздоровлення дітей за участю керівників цих закладів.

 

Канівський РВ УДСНС України в Черкаській області

2016 – 2020 роки

 

 1. Проводити щорічний міський конкурс на кращий дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, кращу навчально-культурну програму, благодійника року.

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради,  відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

ІІІ. Покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку

 1. Забезпечити оздоровленням та відпочинком не менше 50% дітей шкільного віку та вживати заходів щодо щорічного збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку.

 

Відділ у  справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради, комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

2016 – 2020 роки

 

 1. Забезпечити 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, першочергове оздоровлення дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу.

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради, комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Організовувати проведення профільних та тематичних змін, наметових таборів.

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради,  відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, служба у справах дітей виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Організовувати під час літнього оздоровлення для дітей екскурсійне обслуговування, виступи професійних артистів, святкові, спортивні заходи, роботи виїзних виставок, безкоштовне відвідування музеїв, театрів.

 

Відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради,  відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

ІV. Поліпшення науково-методичного та інформаційного

забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 1. Сприяти підготовці фахівців, залучених в організації оздоровлення дітей та виданню інформаційно-методичних матеріалів з інноваційними підходами для працівників дитячих закладів відпочинку та оздоровлення.

 

Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради,  відділ культури виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Висвітлювати інформацію про підготовку, хід та проведення оздоровлення, відпочинку дітей міста в засобах масової інформації.

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Канівської міської ради,  відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, комунальний заклад «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

2016 – 2020 роки

 1. Фінансове забезпечення

 2. При формуванні міського бюджету передбачати виділення коштів на придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

 

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 1. Передбачити виділення коштів для організації діяльності пришкільних та профільних таборів з денним перебуванням на базах навчальних закладів міста.

 

Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради

2016 – 2020 роки

 

Секретар міської ради  С. С. Ткаченко

  Друк статті