Оголошено проведення конкурсу з відбору виконавців робіт з оцінки земель


Повернутись

Цікаве на цю тему:

  1. Мета проведення робіт:проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, які підлягають продажу шляхом викупу.

  2. Дані про земельні ділянки:

2.1. Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, площею 197,0 кв.м (кадастровий номер 7110300000:03:002:0344), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі під магазином, яка підлягає продажу у 2017 році шляхом викупу, місце розташування: вул. Енергетиків, 148 (стара назва – вул. Леніна, 196Д), м. Канів, Черкаська область.

2.2. Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, площею 170,0 кв.м (кадастровий номер 7110300000:01:003:0029), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі під магазином, яка підлягає продажу у 2017 році шляхом викупу, місце розташування: вул. Енергетиків, 5Б, м. Канів, Черкаська область.

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях).

Додаткові умови: Крім звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки обов’язково отримати висновок державної експертизи.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копії ліцензій;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

- кількість звітів  про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

  1. Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 12.12.2016 року.

  2. Поштова адреса: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.

  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19.12.2016 о 14:30 год. в кабінеті першого заступника міського голови (вул. О. Кошового, 3, м. Канів).

  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19000, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.

  Друк статті