Канівським МРЦЗ проводиться профорієнтаційна робота


Повернутись

У реалізації основних принципів державної політики зайнятості провідна роль належить профорієнтаційній роботі, яка направлена на сприяння у виборі громадянами професії, підходящої роботи відповідно до професійних інтересів, індивідуальних психологічних  якостей та потреб ринку праці, активізацію власних зусиль щодо реалізації свого трудового потенціалу та задоволення потреб роботодавців у якісній робочій силі.

Правильний вибір професії — це моральне задоволення, висока самооцінка. Водночас це й висока продуктивність праці, висока якість продукції. Вибір професії - точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.

Протягом січня – листопада 2016 року всього профорієнтаційними послугами було охоплено 4841 особу, які отримали 13367 послуг.

1653 особам, які мали статус безробітного, надано 9597 послуг. Питома вага громадян, які отримали профорієнтаційні послуги в загальній чисельності осіб, що мали статус безробітного, складає 97,3%.

Одним із пріоритетних напрямків профорієнтаційної роботи є робота з молоддю. Фахівцями центру зайнятості проводиться систематична інформаційно-роз’яснювальна робота щодо надання підтримки учням загальноосвітніх шкіл, випускникам навчальних закладів у вирішенні питань вибору професії. Налагоджена багаторічна співпраця з навчальними закладами міста та району. Щороку погоджуються та втілюються в життя спільні проекти центру зайнятості та відділів освіти з питань профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю.

Система заходів, учасниками яких є школярі, вчителі, батьки, спрямована на допомогу учням в усвідомленому виборі майбутньої професії.

Протягом року фахівці центру зайнятості організовували та проводили профорієнтаційні уроки, ярмарки професій, презентації навчальних закладів, професіографічні екскурсії на підприємства, акцію «Випускник 2017».

Зокрема, на уроках реального трудового життя учні випускних класів отримали інформацію про послуги, що надаються службою зайнятості; дізналися про професії та спеціальності, які користуються попитом на ринку праці; ознайомилися з основними правилами вибору професії, взяли участь у обговоренні своїх професійних намірів; пройшли тестування на предмет виявлення професійного середовища; отримали інформаційні буклети та брошури.

А висновок з уроків зробили спільно: лише за умови узгодження бажань, здібностей та потреб ринку праці можна говорити про вдалий вибір професії та можливості успішного працевлаштування після навчання.

Вдало проведена профорієнтаційна робота сьогодні – це профілактика безробіття в майбутньому. Система інформаційно-роз’яснювальних заходів для населення, в тому числі і для учнівської молоді – це нагода дізнатися про реальний стан справ на ринку праці, можливості працевлаштування, умови роботи та порядок оплати праці в певних галузях господарства на підприємствах, установах, організаціях.

  Друк статті