Здобути професію допоможуть у центрі зайнятості


Повернутись

Канівський міськрайонний центр зайнятості систематично розширює коло заходів для того, щоб допомогти громадянам знайти роботу. У фахівців центру зайнятості існує чітке розуміння того, що кожне звернення – це людська доля. Тому й робиться усе для того, щоб в рамках своєї компетенції та можливостей якнайшвидше допомогти кожній людині знайти роботу.

Одним із напрямів активної політики зайнятості є, зокрема, професійне навчання, яке здійснюється на замовлення роботодавців. Питання підвищення ефективності професійного навчання безробітних з метою їх подальшого працевлаштування, участі роботодавців у вирішенні проблем підвищення якості навчання  відповідно до потреби  ринку праці є пріоритетним напрямом в роботі центру зайнятості.

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, поточної та перспективної потреби ринку праці з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби зайнятості України, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Усього навчалися протягом січня – грудня 2016 року 191 особа.

Навчання здійснювалося шляхом курсової форми та шляхом стажування.

Професійну підготовку та перепідготовку пройшли 44 особи з числа зареєстрованих безробітних. Зокрема, 18 осіб здобули професію перукаря з метою самозайнятості, 10 осіб навчалися на охоронників, 8 осіб опанували професію слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування, 1 безробітна вивчилася на швачку, 6 осіб – на водія навантажувача, 1 особа – на оператора котельні.  Один слухач наразі здобуває професію тракториста – машиніста сільськогосподарського виробництва.

Підвищення кваліфікації безробітних здійснювалося на замовлення роботодавців та з метою самозайнятості, провадження підприємницької діяльності за напрямками «Підприємництво та бізнес-планування», «Безпека праці при транспортуванні, зберіганні, застосуванні та торгівлі пестицидами і агрохімікатами», «Технологічні особливості виготовлення фруктових та овочевих консервів на переробному підприємстві», «Охорона праці та техніка безпеки в умовах виробництва фруктових та овочевих консервів», «Дотримання вимог охорони праці та санітарно-гігієнічних норм при організації харчування», «Спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з питань охорони праці для операторів котельні», «Спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з питань охорони праці для машиністів (кочегарів) котельні», «Організація електронної комерції. Створення WEB-сайтів».  До навчання на курсах цільового призначення з метою підвищення кваліфікації залучено 106 осіб.

Стажування є різновидом підвищення кваліфікації і проводиться на конкретних посадах або робочих місцях підприємств, установ, організацій.

Професійне навчання шляхом стажування пройшли 35 осіб з числа безробітних за професіями продавця продовольчих товарів, водія, тракториста, продавця – консультанта, оператора лінії у виробництві харчової продукції, офіціанта, продавця непродовольчих товарів, бухгалтера та іншими.

Професійне навчання для людини, яка хоче набути професію – це шанс мати гідну роботу. Для працедавця – підготовлених кваліфікованих працівників без жодних інвестицій в їх навчання. Головний результат співпраці всіх зацікавлених сторін – працевлаштування.

 

  Друк статті