Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики Канівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році


Повернутись

Цікаве на цю тему:

від  23.02.2017 № 6 - 56                 

 

Про затвердження звіту міського голови 

про здійснення державної регуляторної політики

Канівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році

Відповідно до пунктів 7, 9 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 та 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою підвищення обізнаності територіальної громади в питаннях регуляторної політики органів місцевого самоврядування, міська рада

  В И Р І Ш И ЛА :

  1. Затвердити звіт міського голови  про здійснення державної регуляторної політики Канівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році відповідно до додатку.
  2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради  забезпечити підготовку проектів регуляторних актів разом з аналізами регуляторного впливу та проведення відстежень їх результативності у терміни, що встановлені затвердженим планом діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення їх відстежень результативності на 2017 рік.
  3. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи (Ткаченко С.В.) забезпечити обов’язкове оприлюднення  додатку у газеті «Дніпрова Зірка» та на сайті Канівської міської ради.
  4. Організацію виконання даного рішення покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами Святелика В.І. та управління економічного розвитку (Савченко А.Ю.).
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.).

 

Міський голова                                                                                             І.О. Ренькас

 

Савченко

 

Додаток до рішення міської ради

від  23.02.2017 № 6 - 56                 

                                                          

Звіт міського голови

про здійснення державної регуляторної політики

Канівською міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році

 

 Реалізація державної регуляторної політики Канівською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року була спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, мета яких - прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Основною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності – регуляторних актів, які приймають органи  місцевого самоврядування.

Регуляторними органами у місті є міська рада,  її виконавчий комітет та міський голова.

В органах місцевого самоврядування розробниками проектів регуляторних актів є  управління, відділи, структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, постійні комісії міської ради, особи, що уповноважені розробляти або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проектів регуляторних актів.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

Впровадження державної регуляторної політики передбачає планування діяльності регуляторних органів на наступний календарний рік.

План діяльності з підготовки регуляторних актів та графік відстежень їх результативності на 2016 рік був затверджений в грудні 2015 року та з наступними затвердженими внесеними змінами та доповненнями оприлюднений на сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика».

В цілому протягом 2016 року, в результаті здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Канівської міської ради, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки.

З метою одержання зауважень і пропозицій кожен проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу регуляторного акта виносились на обговорення громадськості шляхом оприлюднення у засобах масової інформації та у мережі Інтернет на сайті міської ради.

Після обговорення розробником розглядались доцільність отриманих зауважень та пропозицій (в разі надходження таких) на внесення змін та доповнень до проектів рішень.

Протягом 2016 року зауважень і пропозицій від громадськості до проектів регуляторних актів не надходило, але на всі проекти рішень міської ради надійшли пропозиції щодо удосконалення регуляторного акта від Державної регуляторної служби, які були враховані розробниками актів в подальшому.

Звіти про результати відстежень було оприлюднено у спосіб, передбачений законодавством.

За звітний період, в цілому, покращилась підготовка проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу.

Відмічаються позитивні тенденції у виконанні вимог із проведення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів.

Здійснені розробниками повторні відстеження результативності свідчать про те, що прийнятими регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.

Протягом звітного періоду було прийнято регуляторних актів:

міською радою -1,

виконавчим комітетом  міської ради – 4

 

Таблиця 1

з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Розробник регуляторного акта

1

Рішення міської ради №3-45 від 02.06.2016

 

«Про встановлення місцевих податків і зборів в місті Каневі на 2017 рік»

Фінансове управління

2

Рішення виконавчого комітету

№78 від17.02.2016

 

«Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Каневі»

Управління містобудування та архітектури

3

Рішення виконавчого комітету

№202 від 11.05.2016

 

 

«Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Канева».

Управління економічного розвитку

4

Рішення виконавчого комітету

№ 168 20 04 2016

 

Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності в м. Каневі

Зміни внесено відповідно до рішення виконавчого комітету

Управління містобудування та архітектури

5

Рішення виконавчого комітету

№ 337 від 21.09.2016

 

Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Місто»

КП «Місто»,

Управління економічного розвитку

З метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики щодо відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин реальним потребам та вимогам ринку, досягнення у регуляторної діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави було затверджено План – графік на 2016 рік здійснення заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів.

Станом на 01.01.2017 року згідно Плану за звітний період проведено 14 відстежень результативності регуляторних актів, а саме: базових відстежень – 8, повторних – 6.  

 Відстеження результативності

                      Таблиця 2

з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Висновок за результатом проведення заходів з відстеження результативності

1.

Рішення міської ради № 9-49 від 06.09.2012 року

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

повторне

Відділ комунального майна та земельних ресурсів

 

На чергове засідання сесії Канівської міської ради буде підготовлено проект рішення щодо скасування рішення Канівської міської ради від 06.09.2012 № 9-49 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», як такого, що не використовується в роботі

2.

Рішення міської ради

№ 8-38 від 24.05.2012 року    

 Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами»

повторне

Відділ комунального майна та земельних ресурсів

На чергове засідання сесії Канівської міської ради буде підготовлено проект рішення щодо скасування рішення Канівської міської ради від 24.05.2012 № 8-38 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами» як такого, що не використовується в роботі.

3.

Рішення Канівської міської ради від 04.09.2015 № 21-50 

 Про внесення доповнень до рішення Канівської міської ради від 19.12.2013 року № 14-53 «Про орендну плату за земельні ділянки в місті Каневі»

базове

Відділ комунального майна та земельних ресурсів

За результатами повторного відстеження при співставленні з результатами базового відстеження буде визначена ефективність та доцільність акту.

4

Рішення міської ради від 26.06.2014   № 16-65

Про затвердження Порядку надання права користування земельними ділянками для забудови на умовах договору суперфіція

повторне

Відділ комунального майна та земельних ресурсів

Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

5

Рішення виконавчого комітету  

від 17.02.2016 року № 78

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Каневі

базове

Управління містобудування та архітектури

Регуляторний акт –є доцільним, надає можливостей щодо виключення ситуацій, пов'язаних з виникненням заборгованості перед бюджетом міста, прозорості нарахування та отримання плати за право тимчасового розміщення об`єктів зовнішньої реклами, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами та створює прозору систему прийняття рішень, забезпечує можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних власних повноважень та суб`єктів господарювання.

 

6

Рішення виконавчого комітету 

від 20.04.2016 року  № 168

Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності в м. Каневі

базове

Управління містобудування та архітектури

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей.

 

7

Рішення виконавчого комітету  від 21.09.2016 року № 337

 Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Місто»

базове

КП «Місто»

 

Прийняте рішення забезпечило застосування  економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, повністю приведених до вимог чинного законодавства.

Але цілі, визначені регуляторним актом  в повному обсязі ще не досягнуті.

8

Рішення виконавчого комітету від 04.03.2015 року № 73

 Про затвердження тарифів на утримання торгівельного місця та інших послуг на ринку

повторне

КП «Міський ринок»

 

Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку у 2016 році.

9

Рішення виконавчого комітету від 06.03.2015 року№ 85

Про приведення у відповідність регульованого тарифу на міських автобусних маршрутах загального користування № 1, 2, 4, 5 в м. Каневі

базове

Управління економічного розвитку

 

Порівняння одержаних при здійсненні відстеження результативності значень показників свідчить, що регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей.

 

10

Рішення виконавчого комітету від 19.03.2015 року № 87

 Про організацію торгівлі на території міста Канева

повторне

Управління економічного розвитку

 

Прийнятий регуляторний акт має високий ступень досягнення визначених цілей, мінімізує виникнення ризиків щодо проявів корупційних діянь та дає можливість отримання прозорих умов і правил на здійснення підприємницької діяльності. Розроблений механізм отримання дозволу на початок торгівлі, встановлення чіткого переліку документів для отримання дозволу на сезонну торгівлю дає можливість уникнути порушення санітарних норм та правил дрібно роздрібної торгівлі та забезпечити належний стан території міста.

 

11

Рішення міської ради від 26.03.2015

№ 19-81

Про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Канева

повторне

Управління економічного розвитку

 

Результатом прийняття цього регуляторного акту є позитивна динаміка в належному утриманні об’єктів благоустрою  на території  м. Канева та створення умов, сприятливих для життєдіяльності мешканців міста. 

12

Рішення виконавчого комітету від 11.05.2016

№ 202

 Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Канева»

базове

Управління економічного розвитку

 

Результатом прийняття цього регуляторного акту є позитивна динаміка в  зменшенні випадків порушень громадського порядку під час роботи об’єктів торгівлі у нічний час.

13

Рішення міської ради

від 14.07.2015 № 21-01

Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Канева

базове

Фінансове управління

 

За час дії рішення Канівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Канева на 2016 рік» відбувся позитивний вплив щодо надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету міста Канева, що свідчить про ефективність  впровадження даного регуляторного акта.
Прийняття даного регуляторного акту забезпечило:
- поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста;
- збільшення суспільних благ у місті.

14

Рішення міської ради від 02.06.2016№ 3-45

Про встановлення місцевих податків і зборів в місті Каневі на 2017 рік

базове

Фінансове управління

 

Дане відстеження є базовим для оцінки  результативності регуляторного акту в частині надходжень місцевих податків і зборів для забезпечення реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та збільшення суспільних благ у місті.

 

В процесі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, не в повному обсязі виконується принцип передбачуваності регуляторної діяльності.

У цілому стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторних процесів відповідно до вимог нормативно-правової бази, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади та суб’єктів господарювання.

Тобто, можна констатувати, що   регуляторні акти виконавчими органами міської ради розробляються, приймаються та відстежуються  відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Маю надію, що у 2017 році прийнятий план регуляторної діяльності міської ради та виконавчого комітету буде своєчасно та в повному обсязі виконаний, а прийняті рішення  забезпечать досягнення  поставлених завдань.

 

Міський голова                                                                         І.О.Ренькас

  Друк статті