Про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт з оцінки земель


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Короткий зміст: Інформація Канівської міської ради Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт з оцінки земель

  1. Мета проведення робіт:проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка пропонується для продажу права власності на земельних торгах у формі аукціону.

  2. Дані про земельну ділянку:

2.1.Земельна ділянка площею 80,0 кв.м для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, місце розташування: вул. Енергетиків (район будинку № 42), кадастровий номер – 7110300000:03:002:0382, м. Канів, Черкаська область.

  1. Умови конкурсу:

     Претенденти подають відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

     Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

     До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсi з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, та/або оцiнки Об’єкта, та/або проведення земельних торгiв;

- копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, або копiя сторiнок паспорта для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- копiї установчих документiв претендента та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного коду згiдно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копiя(ї) лiцензiї(й);

- копiї квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв претендента, яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про експертну оцiнку;

- документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт; копії актів приймання-передавання робіт; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації або експертні висновки на експертну грошову оцінку земель.

  1. Строк подання конкурсної документації:

До 17-00 години 19 жовтня 2017 року (включно).

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Шевченка, 11, місто Канів, Черкаська область, 19000,
(відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева).

  1. Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 25 жовтня 2017 року о 11-00 годині у приміщенні Канівської міської ради (19000, Черкаська область, місто Канів, вулиця Олега Кошового, 3, зал засідань).

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

19000, Черкаська область, місто Канів, вул. Олега Кошового, 3, (зал засідань).

Телефон для довідок (04736) 3-55-24,

- контактна особа Андрейченко Валентина Павлівна - секретар комісії;

- Святелик Володимир Іванович (керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради) — заступник голови комісії.

  Друк статті