Про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на земельну ділянку


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Інформація

виконавчого комітету Канівської  міської ради Черкаської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою на земельну ділянку розташовану в м. Каневі Черкаської області, по якій пропонується здійснити продаж права оренди на земельних торгах

  1. Мета проведення конкурсу: Виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку для продажу права оренди через аукціон.

  2. Дані про земельну ділянку:

  • вул. Енергетиків, 160 в м. Каневі, орієнтовною площею 13,0 кв. м, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі /03.07/.

  1. Умови конкурсу:

     Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії документи відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, виконавців робіт із землеустрою та земельних торгів затвердженого рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради від 22.03.2017 № 115 (далі – Положення про відбір).

     Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

     У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсi з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, (додаток 2 до Положення про відбір);

- копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, або копiя сторiнок паспорта для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- копiя(ї) лiцензiї(й);

- копiї установчих документiв претендента та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного коду згiдно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт; копії актів приймання-передавання робіт; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації або експертні висновки на експертну грошову оцінку земель).

  1. Строк подання конкурсної документації: Конкурсну документацію слід подати по 17.02.2018 року.

  2. Поштова адреса: 19003, Черкаська обл., м. Канів, вул. Шевченка, 11.

  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 23.02.2018 о 11:00 год. в приміщення міськвиконкому вул. Олега Кошового, 3, м. Канів.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева, вул. Шевченка, 11, м. Канів, Черкаська обл., 19003, телефон для довідок: (04736) 3-55-24, 3-57-79.

Зразок заяви про участь у конкурсі за цим посиланням. 

 

Начальник відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева                                   Н.О.Єфіменко

 

  Друк статті