Інформація відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта комунальної власності


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Назва об’єкта оцінки: 1/10 частини нежитлового приміщення комунальної власності площею 193,3 кв.м (приміщення № 18, 19 та № 21) відповідно до технічного паспорта на нежитлове приміщення.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська область, м. Канів, вул. Тургенєва, 34в.

Платник робіт з оцінки – відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева.

Замовник робіт з оцінки – відділ комунального майна та земельних ресурсів м. Канева (19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Шевченка, 11-е). Телефон замовника конкурсу (04736) 3-57-79. Телефакс замовника конкурсу (04736) 3-55-24. Електронна адреса замовника конкурсу: kanivcomzem@ukr.net.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для продажу об’єкта шляхом викупу.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Претенденти подають відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсi з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт оцiнки Об’єкта,;

- копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, або копiя сторiнок паспорта для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- копiї установчих документiв претендента та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного коду згiдно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копiя(ї) лiцензiї(й);

- копiї квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв претендента, яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про експертну оцiнку;

- документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт; копії актів приймання-передавання робіт; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться у виконавчому комітеті Канівської міської ради 14 березня 2018 року о 14:15 за адресою: 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. О.Кошового, 3.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева до 07 березня 2018 р. за адресою: 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Шевченка, 11-е, тел. (04736) 3-57-79, 3-55-24.  

 

Начальник відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева                                                                     Н.О.Єфіменко

  Друк статті