Про резерв кадрів виконавчого комітету Канівської міської ради на 2018 рік


Повернутись

Цікаве на цю тему:

М І С Ь К И Й    Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 Від  21.12.2017  № 784-к

 

 

Про резерв кадрів виконавчого комітету

Канівської міської ради на 2018 рік

Відповідно до п.10 ст. 42, ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 №1386 „Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування”, з метою забезпечення апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Канівської міської ради висококваліфікованими фахівцями:

 1. Затвердити резерв кадрів на посади першого заступника, заступника міського голови, керуючого справами згідно з додатком 1.
 2. Затвердити резерв кадрів на посади начальників управлінь, служб, відділів та начальників секторів виконавчого комітету Канівської міської ради згідно з додатком 2.
 3. Затвердити план роботи з кадрами в 2018 році згідно з додатком .
 4. Затвердити зразок індивідуального плану підготовки осіб, зарахованих до кадрового резерву, згідно з додатком 4.
 5. Виконуючому обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Cвятелику В.І. забезпечити виконання заходів щодо підвищення якості кадрового резерву шляхом організації підвищення кваліфікації посадових осіб, включених до кадрового резерву.
 6. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити виконання розпорядження.
 7. Розпорядження міського голови від 20.12.2016 №685-к „Про резерв кадрів виконавчого комітету Канівської міської ради на 2017 рік” вважати таким, що втратило чинність.
 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Святелика В.І.

 

Міський голова                                                                                           І.О. Ренькас

Виконуючий обов’язки

керуючого справами                                                                                   В.І.Святелик

 

Павлюк

 

Додаток 3 до розпорядження міського голови

від 21.12.2017 №784-к

 П Л А Н

роботи з кадрами на 2018 рік

 1. I. Організаційні заходи
 1. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Стратегії реформування державної служби в Україні, а саме: посилення відповідальності за виконання службових обов’язків та роботи по запобіганню проявам корупції, професійному навчанню посадових осіб і кадрового резерву, забезпеченню конкурентності, об’єктивності, прозорості і гласності при прийнятті на службу у виконавчий комітет і просуванні по службі.

Святелик В.І. Керівники  структурних підрозділів

Протягом 2018 року

 1. Згідно з вимогами законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про запобігання  корупції” забезпечити подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого комітету декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї.

Святелик В.І.

Керівники структурних підрозділів

до 1 квітня 2018

 1. Відповідно до закону України  „Про службу в органах місцевого самоврядування” забезпечити своєчасне внесення пропозицій щодо присвоєння чергових рангів посадовим особам та встановлення надбавок за вислугу років.

Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи, керівники структурних підрозділів

Протягом 2018 року

 1. Забезпечити дотримання вимог Порядку ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року за №731, інструкції про порядок ведення трудових книжок.

Святелик В.І., відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи

Керівники самостійних підрозділів

Протягом 2018 року

 1. З метою запобігання корупційним діянням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, здійснювати заходи щодо оздоровлення управлінського апарату, давати принципову оцінку негативним проявам.

Святелик В.І., відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи. Керівники самостійних підрозділів Постійно

 1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року №122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов′язків і завдань» забезпечити проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого комітету Канівської міської ради покладених обов′язків і завдань у 2016 році.

Святелик В.І.,

відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи. Керівники самостійних підрозділів до 3 березня 2018

7.Забезпечити виконання заходів щодо реалізації основних положень Закону України

« Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року.

Святелик В.І.,  відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи. Керівники самостійних підрозділів

Протягом 2018

 II. Формування кадрового резерву

 1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 №1386 переглянути склад кадрового резерву на посади начальників структурних підрозділів виконавчого комітету і подати на затвердження міського голови.

Святелик В.І.,  відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи

Керівники структурних підрозділів

грудень 2017 року

 1. Підготувати на розгляд та затвердження міського голови резерв на першого заступника, заступника міського голови, керуючого справами.

Святелик В.І.,  відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи грудень 2017 року

 1. Забезпечити формування кадрового резерву з числа спеціалістів підприємницької, фінансово-економічної, соціально-культурної, наукової сфери, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування рекомендованих для просування по службі, перспективних випускників вищих навчальних закладів, які набули фаху, спрямованого на професійну діяльність. Налагодити тісну співпрацю і ширше враховувати думку лідерів молодіжних громадських організацій.

Святелик В.І.

Заступники міського голови Постійно

 1. Надати практичну і методичну допомогу в розробці індивідуальних річних планів підготовки осіб зарахованих до кадрового резерву, з урахуванням рівня освіти претендентів, їх досвіду роботи, професійної підготовки. Забезпечити постійну роботу з працівниками, зарахованими до кадрового резерву.

Святелик В.І., відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи.

Керівники структурних підрозділів

Постійно

 III. Формування складу посадових осіб місцевого самоврядування

 1. На підставі аналізу статистичних даних за формою 9-ДС щодо кількості, складу і руху посадових осіб, визначити потребу у фахівцях структурних підрозділів виконавчого комітету, пріоритетні напрямки оновлення управлінських кадрів.

Святелик В.І., відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи.

1 квартал 2018 року

 1. Відповідно до чинного Законодавства забезпечити прийняття осіб на службу у виконавчий комітет на конкурсній основі з складання іспиту, з кадрового резерву та після стажування, з дотриманням вимог типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування.

                                                                                                          Конкурсна комісія виконавчого комітету.

Керівники структурних підрозділів

Постійно

 1. З метою підвищення ефективності і оптимізації управління персоналом забезпечити впорядкування структури виконавчого комітету, складання штатних розписів структурних підрозділів виконавчого комітету з урахуванням реєстру посад та типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад посадових осіб.

Святелик В.І.

Керівники структурних підрозділів

I квартал 2018 року

 1. Проводити роботу щодо періодичної ротації кадрів.

Святелик В.І. Керівники структурних підрозділів Постійно

 1. IV. Контроль за станом кадрового забезпечення виконавчого комітету та дотримання нормативно-правових актів з питань кадрової роботи
 2. Проаналізувати практику планування роботи з кадрами в самостійних структурних підрозділах виконавчого комітету, ведення особових справ, трудових книжок та іншої документації з кадрових питань і у разі виявлення порушень вжити заходів до їх усунення.

Святелик В.І., відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи.

Постійно

                       

Виконуючий обов’язки керуючого справами                                                                                   В.І.Святелик

 

Додаток 4 до розпорядження міського голови

від  21.12. 2017 №784-к

Зразок індивідуального плану підготовки осіб, зарахованих до кадрового резерву

№№пп

ЗАХОДИ

Виконавці

Примітки

1

2

3

4

1

Вивчення законодавчих та нормативних актів:

- Конституція України;

- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”;

- Закон України „Про запобігання  корупції”;

- Закон України „Про звернення громадян”;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»

- Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- Закон України „Про очищення влади”;

- Наказ Головного управління державної служби України від 31.10.2003 року №122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов′язків і завдань»

-  Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»

- Постанови КМУ  «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»

- Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджений постановою КМУ від 25.05.1998 №731;

- Постанова КМУ «Про порядок обчислення стажу державної служби»;

- Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування;

- Кодекс загальних правил поведінки державного службовця

Особи, що зараховані до кадрового резерву

 

2

Участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування

Особи, що зараховані до кадрового резерву

 

3

Заміщення посади на період відсутності посадової особи

Особи, що зараховані до кадрового резерву

 

4

Вивчення та аналіз виконання нормативно-правових документів з кадрових питань на місцях

Особи, що зараховані до кадрового резерву

 

 

5

Участь у підготовці документів

Особи, що зараховані до кадрового резерву

 

6

Проведення тестування, підготовка висновків, внесення пропозицій щодо включення в резерв на наступний рік або на призначення на посаду.

Керівники структурних підрозділів

 

 

Виконуючий обов’язки керуючого справами                                                                                   В.І.Святелик

  Друк статті