Про підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території міста Канева


Повернутись

Цікаве на цю тему:

від  27.02.2019 № 75-р "Про підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території міста Канева"

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про вибори Президента України“, постанови Верховної Ради України від 26.11.2018 № 2631-VIII „Про призначення чергових виборів Президента України“, на підставі розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 21.02.2019 № 90, з метою створення належних умов з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року:

 

 1. Затвердити план основних організаційних заходів щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території міста Канева (далі – план заходів), згідно з додатком 1.

 

 1. Затвердити персональний склад робочої групи Канівської міської ради щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (далі – робоча група) та затвердити її склад, згідно з додатком 2.

 

 1. Установити, що основним завданням робочої групи є сприяння:
 • координації дій структурних підрозділів органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій щодо створення належних умов для роботи дільничних виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу;
 • діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними своїх повноважень на території міста Канева.

 

 1. Виконавчим органам міської ради та комунальним підприємствам міста забезпечити створення для всіх суб’єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку для підтримки окремих кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) − суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів.

 

 1. Створити належні умови для реалізації окружною та дільничними виборчими комісіями своїх повноважень, забезпечити зазначені комісій приміщеннями, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, згідно вимог чинного законодавства.

 

 1. Організувати взаємодію з правоохоронними органами та громадськими організаціями щодо недопущення порушень чинного законодавства України про вибори, дотримання належного громадського порядку, охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації.

 

 1. Взяти під постійний контроль роботу відділу ведення Державного реєстру виборців, надати необхідну допомогу та сприяти виконанню покладених на них завдань і обов’язків.

 

 1. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради подавати протягом виборчого процесу інформацію про хід виконання плану заходів Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації до 15 березня та 11 квітня 2019 року.

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                                 І. О. Ренькас

 

План основних організаційних заходів

щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на території міста Канева

 

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання заходу

Суб’єкт виконання заходу

1

2

3

4

1

Організувати роботу під час виборчого процесу з урахуванням вимог частини дев’ятої статті 11 Закону України „Про вибори Президента України“

до 25 квітня 2019 року

Керівники структурних підрозділів органу місцевого самоврядування

2

Надавати, в межах повноважень, консультації суб’єктам виборчого процесу з питань чинного законодавства України про вибори.

Протягом виборчого процесу

Юридичний відділ

Відділ ведення державного реєстру виборців

3

Спільно з окружною та дільничними виборчими комісіями забезпечити відкритість і прозорість виборчого процесу на території міста

Протягом виборчого процесу

Ткаченко С. В.

Прудка К. Г.

4

Запропонувати окружній, дільничним виборчим комісіям оприлюднювати на офіційному сайті міської ради інформацію відповідно до статті 13 Закону України „Про вибори Президента України“

Протягом виборчого процесу

Ткаченко С. В.

Прудка К. Г.

5

Створити рівні умови для роботи засобів масової інформації з метою об’єктивного висвітлення ходу виборчого процесу

Протягом виборчого процесу

Ткаченко С. В.

Прудка К. Г.

6

Сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними своїх повноважень на території міста

Протягом виборчого процесу

Ренькас І. О.

Святелик В. І.

Ткаченко С. В.

7

Проаналізувати мережу виборчих дільниць. Провести підготовку приміщень та створити належні умови для роботи дільничних виборчих комісій, у т.ч. для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю (відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 04.03.2014 № 31 „Про вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України“)

до 12 березня 2019 року

Труфанова О. Г.

Голда Н. А.

Карпушенко Г. Г.

Шишка В. А.

Порожній М. В.

Прошак О. О.

8

Забезпечити належну організацію навчання членів дільничних виборчих комісій, сприяти у проведенні таких навчань, зокрема в забезпеченні приміщеннями та технікою

Протягом виборчого процесу

Ренькас І. О.

Святелик В. І.

Ткаченко С. В.

9

Забезпечити відділи ведення Державного реєстру виборців необхідними матеріально-технічними ресурсами для безперешкодного виконання покладених на них завдань і обов’язків

Протягом виборчого процесу

Святелик В. І.

Карпушенко Г. Г.

Шишка В. А.

10

Провести підготовку та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації з метою недопущення її виникнення

Протягом виборчого процесу

Попенко М. І.

11

Забезпечити належний громадський порядок, недопущення дій сторонніх осіб до блокування виборчого процесу в окремих населених пунктах та регіоні в цілому

Протягом виборчого процесу

Канівський ВП Золотоніського відділу ГУ Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

12

Посилити охорону приміщень окружних і дільничних виборчих комісій під час отримання виборчої документації, її транспортування та зберігання

з 24 березня

2019 року

Канівський ВП Золотоніського відділу ГУ Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

13

Забезпечити після припинення діяльності дільничних та окружної виборчих комісій прийняття на збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що надавалися їм на період виборчого процесу

з 11 квітня

2019 року

Святелик В І.

Ткаченко С. В.

14

Забезпечити прийняття та зберігання виборчої та іншої документації

Після офіційного оголошення результатів виборів

Кулик С. О.

Персональний склад робочої групи Канівської міської ради

щодо сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента України

31 березня 2019 року

 

РЕНЬКАС

Ігор Олександрович

-

Канівський міський голова,

керівник робочої групи

СВЯТЕЛИК

Володимир Іванович

-

Керуючий справами,

заступник керівника робочої групи

ТКАЧЕНКО

Сергій Васильович

-

Начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

АНДРОН

Валентина Рафаїлівна

-

Директор комунального закладу “Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Канівської районної ради (за згодою)

ГОЛДА

Надія Анатоліївна

-

начальник відділу освіти

ГУРА

Наталія Анатоліївна

-

Начальник відділу звернень управління документообігу

ЖОРНОВА

Олена Олександрівна

-

Начальник управління економічного розвитку

КАРПУШЕНКО

Галина Григорівна

-

Начальник фінансового управління

КОВАЛЕНКО

Олена Іванівна

-

Начальник управління документообігу

КУЛИК

Світлана Олександрівна

-

Начальник архівного відділу

ЛІСОВА

Наталія Олександрівна

-

Начальник юридичного відділу

ЛУГІН

Юрій Валерійович

-

Начальник Канівського ВП Золотоніського відділу ГУ Національної поліції в Черкаській області (за згодою)

ПИЛИПЕНКО

Анатолій Григорович

-

Начальник управління соціального захисту населення

ПОПЕНКО

Микола Іванович

-

начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

ПОРОЖНІЙ

Микола Вікторович

-

Начальник відділу ведення державного реєстру виборців

СТАДНИК

Тетяна Петрівна

-

Начальник управління ЖКГ та екології

ТРУФАНОВА

Оксана Григорівна

-

Начальник відділу культури

ЦЮКАЛО

Володимир Микитович

-

Директор КП «УВКГ»

ШАЙДАРОВ

Дмитро Олександрович

-

Директор КП «Місто»

ШАЦЬКИХ

Андрій Іванович

-

Директор КП «ЖЕК»

ШИШКА

В’ячеслав Анатолійович

-

Начальник відділу бухгалтерського обліку

 

  Друк статті