Звіт про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення Канівської міської ради


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Відповідно до «Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 27 грудня 2013 року № 904, територіальним центром щороку проводиться моніторинг, зовнішня та внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги«догляд вдома» та соціальної послуги «соціальна адаптація».

У територіальному центрі  працює 2 відділення – соціальної допомоги вдома  та денного перебування, які надають соціальні послуги: догляду вдома, соціальної адаптації, представництва інтересів та  соціальної профілактики. Особи, що обслуговуються відділеннями, отримують адресну грошову та натуральну допомогу, користуються технічними засобами пересування з пункту прокату.Соціальні послуги спрямовувались на виявлення  та надання  допомоги одиноким непрацездатним  громадянам та особам з інвалідністю, які не в змозі самостійно себе обслуговувати та потребують сторонньої допомоги шляхом надання послуг вдома, створення умов для соціальної і трудової адаптації, навчання в Університеті третього віку,організацію заходів з нагоди державних та релігійних свят.

У січні-березні 2019 року комісією у складі працівників управління соціального захисту населення проведено моніторинг та зовнішню оцінку якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено план проведення оцінки та план засідань на час проведення оцінки. Методи збору інформації  - злагоджена співпраця з управлінням Пенсійного фонду, КНП «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  комунальними підприємствами, громадськими організаціями. Комісія працювала без ускладнень, оперативно, злагоджено та ефективно.

Структура показників моніторингу по м. Канів (дані за 2018 рік)

У м. Канів проживають 24,05 тис. населення. Отримують пенсію за віком (старші 60-ти років) - 7704 особи,пенсію внаслідок інвалідності – 2334 особи.

Частка одиноких осіб, які підлягають обслуговуванню територіальним центром, становить 14% від загальної кількості осіб старших 60-ти років.

Пропозиції соціальних послуг

У м. Канів соціальні послуги надають територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг), центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді. Недержавні організації  з надання соціальних послуг не створювались.    

Відділення соціальної допомоги вдома (послуга догляду вдома)

12 соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома обслуговували  254 особи. В тому числі  53 особи з інвалідністю, та 201- громадяни похилого віку. З них за плату  - 48 осіб.

В оцінюванні прийняли участь 90 одержувачів соціальної послуги догляду вдома. Перевірено роботу 10 соціальних робітників (2-є перебувають на лікарняному).З 90-таохоплених осіб на всіх заведені особові справи з діючими індивідуальними планами. Всі плани складені за встановленими вимогами та переглянуті у визначений термін.

З 90-та осіб, охоплених опитуванням, 87 задоволені ставленням до себе соціальних робітників. Скарг або фактів негуманних дій до одержувачів соціальної послуги в процесі опитування не виявлено. Всі задоволені якістю та періодичністю надання послуг, що становить 97% від охоплених оцінюванням осіб.

З 90-таопитаних за час проведення оцінки, складено 19 актів перевірки – спостережень за наданням соціальної послуги, в яких зафіксовано дотримання термінів надання соціальної послуги та виконання індивідуальних планів.

Охоплення виявленої потреби - 100%. Виявлення проводиться постійно. Черги на обслуговування немає.

Як захід у соціальній послузі «Догляд вдома» надається послуга представництва інтересів. Соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома О. Нев’язана вирішує різні питання осіб, що перебувають на обслуговуванні, про що веде відповідний журнал. За час зовнішнього оцінювання послугу отримали 187 осіб.

Соціальним робітникам повернуто 23,3 тис. коштів за проїзд у міських автобусах, а також всі забезпечені тонометрами, взуттям, гумовими рукавичками, калькуляторами, електрошокерами, велосипедами  з гуманітарної допомоги та сумками на коліщатах.

Висновки опитування

  1. В опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від 71-більше 80 років, вік інших респондентів коливається від 60 до 79 років і старше 85 років.

  2. Більшість отримувачів соціальної послуги мають початкову і середню освіту, 24 – середню спеціальну і вищу. 

  3. Соціальні працівники та соціальні робітники займаються виявленням потенційних клієнтів, мешканці міста в загальному знають, що такий центр існує, але в той же час в ЗМІ не так багато інформації про діяльність територіального центру.

  4. Одержувачі соціальної послуги «догляд вдома» в цілому задоволені тим, як працюють соціальні робітники.

  5. 90% клієнтів територіального центру, що обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома, розраховують виключно на допомогу соціальних робітників.

  6. Більшість одержувачів соціальної послуги «догляд вдома» за станом здоров’я не в змозі братии активну участь у громадському житті міста.

  7. Найціннішим для підопічних є стан їхнього здоров’я та мир у нашій державі, значно менш значимим є  власна безпека, увага лікарів та повага з боку держави.

Відділення денного перебування

Відділення денного перебування за  2018 рік  відвідали 904 особи; в тому числі -  університет третього віку – 56 осіб, пункт прокату засобів пересування – 141 осіб; прання машиною-автомат територіального центру, ремонт швейних виробів, користування бібліотекою – 364 особи, гурткова робота –  32 особи,  адресна допомога пунктом благодійної діяльності – 311 осіб. Надання соціальних послуг організовують завідувач відділенням, 2 соціальних працівники та інструктор з трудової адаптації.

Для вивчення думки щодо якості надання послуги соціальна адаптація, яка надається відділенням денного перебування, було організовано опитування отримувачів послуги. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальної адаптації. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг усно, методом інтерв’ювання, та шляхом заповнення опитувальників. В опитуванні прийняло участь 140 осіб (в т.ч. 110 опитувальників), що становить 28 % від загальної кількості.

Перевіркою табелів відвідувань відділення денного перебування встановлено, що з 1 по 29 березня 2019 року чисельність громадян, що обслуговуються відділенням, досягала в середньому 50 відвідувань на день. Що відповідає вимогам п.28 Перелік у соціальних  послуг, умов та порядку їх надання територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417.

Проаналізувавши результати опитування (110 осіб) можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів послуги соціальна адаптація. Опитувались особи від 30-ти до 77-ми років, з початковою та середньою освітою, 30 осіб – з вищою чи середньою спеціальною освітою. 90% опитаних приймають активну участь у житті міста, а найціннішим для себевважають мир у країні та власне здоров’я. Були висловлені схвальні відгуки щодо роботи Університету третього віку, гурткової роботи, пункту прокату засобів пересування. Отримані під час навчання знання й навички постійно використовуються підопічними у повсякденному житті. Серед побажань – вивчення «Кобзаря» Т.Г. Шевченка в Університеті третього віку наступного навчального року, збільшення кількості подорожей на краєзнавчому факультеті.

Перевірено ведення документації. Всі справи в наявності,  документація в них відповідає Державному стандарту. Наявні плани роботи відділення, плани роботи Університету третього віку. Ведеться журнал гурткової роботи, ведуться табелі відвідувань, журнали обліку послуг прання, шиття на швейній машині, наявна картотека користувачів бібліотекою. Пункт прокату засобів реабілітації працює відповідно до розробленого положення. Надаючи послугу соціальної адаптації фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів послуг.

Задоволення роботою пункту благодійної діяльності (гуманітарна допомога одягом б/в та засобами гігієни, подарунки до державних та релігійних свят, користування пунктом прокату засобів реабілітації, святкові заходи та інше) виявили всі опитані.

Таким чином, в ході опрацювання анкет отримувачів послуги соціальна адаптація, виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду  вдома та соціальна адаптація застосовувались якісні та кількісні показники соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали). Шкала оцінки кількісних та якісних показників  відображена.

Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг у таблиці:

Показники якості

Від 80% до 100%

«Добре»

Від 51% др. 79%

«Задовільно»

Від 0% до 50%

«Незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

 ---

 ---

Результативність

«Добре»

 

 

Своєчасність

«Добре»

 

 

Доступність та відкритість

«Добре»

 

 

Повага

«Добре»

 

 

Професійність

«Добре»

 

 


Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг, показники відповідають встановленому рівню -“Добре”.

Висновок: незважаючи на узагальнений статус показників «добре» відділеннями соціальної допомоги вдома та денного перебування планується ряд заходів спрямованих на усунення виявлених недоліків, удосконалення процедури обслуговування й підвищення якості соціальних послуг.

 

Директор територіального центру                        Антоніна Петренко

  Друк статті