Канівська міська рада
Черкаська область, Черкаський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент Канівської міської ради VIII скликання

Дата: 23.01.2024 10:17
Кількість переглядів: 410

РЕГЛАМЕНТ

Канівської міської ради VІII скликання

 

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Канівської міської ради

 

1.1.Канівська міська рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Канівську міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок повноважень та діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про здійснення державних закупівель», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» іншими законодавчими актами, Європейською хартією місцевого самоврядування та цим Регламентом.

1.3. Регламент Ради (надалі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

1.4. Загальний склад Ради визначається Законом України «Про місцеві вибори» та налічує 26 депутатів.

1.5. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.6. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.7. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.8. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.9. Дотримання Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів Ради, міського голови, секретаря Ради, виконавчих органів Ради, правоохоронних органів, членів територіальної громади, фізичних та юридичних осіб.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

 

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1)народовладдя;

2) законності;

3) відкритості;

4) гласності;

5) колегіальності;

6) поєднання місцевих і державних інтересів;

7) виборності;

8) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

9) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування;

11) підзвітності та відповідальності органів Ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

 

3.1.Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.

3.2.Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання Ради.

3.3. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки, які заважають роботі та проведенню сесії, тощо).

3.4.Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників Ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

3.5.Гласність в роботі Ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, аудіо озвучувальну техніку, телебачення, тощо.

3.6.Гласність діяльності Ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проєктів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проєктів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків і рекомендацій та протоколів засідань постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті Ради.

3.7. Проєкти рішень, що готуються до розгляду радою, оприлюднюються секретаріатом міської ради на офіційному веб-сайті Ради не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду, крім випадків коли законодавством України передбачені більш стислі строки розгляду та прийняття рішень з невідкладних питань (земельні питання та питання бюджету).

3.8. Рішення прийняті Радою публікуються на офіційному веб-сайті Ради не пізніше 5 днів з дня їх прийняття, якщо вони підписані міським головою (головуючим на сесії) та міський голова їх не зупинив (вето). Відповідальність за достовірність наданої для оприлюднення інформації покладається на автора рішення.

3.9.Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту Ради. При функціонуванні сайту Ради повинні бути забезпечені:

 • розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів Ради;
 • технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту Ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (матеріалів) на сайті;
 • розміщення результатів голосувань Ради, протоколів та рішень засідань Ради;
 • розміщення інформації про Канівського міського голову, секретаря Ради, депутатів, яка включатиме автобіографії, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
 • розміщення інформації на офіційному веб-сайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами Ради;
 • розміщення інформації про перспективний та поточні плани роботи Ради;
 • розміщення звітів Канівського міського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;
 • реальна можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців Ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);
 • реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах);

3.10. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на час проведення пленарного засідання Ради, або на весь час скликання Ради. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Раді здійснюється секретаріатом Ради шляхом реєстрації на підставі офіційного подання засобів масової інформації, або за заявою журналіста, технічного працівника.

 

Стаття 4Закриті пленарні засідання Ради

 

4.1. За рішенням Ради можуть проводитися закриті пленарні засідання Ради.

4.2. Закриті пленарні засідання Ради проводяться для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог чинного законодавства України про інформацію, які стосуються:

- інформація, щодо приватного життя конкретних громадян;

- конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить Раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

- інформація, що становить державну таємницю.

4.3. Якщо прийнято в разі закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

4.4. На закритому засіданні Ради не можуть розглядатися і прийматися акти нормативного характеру.

4.5. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

4.6.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

4.7.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим комітетом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

4.8. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 5. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

 

5.1.Рада проводить засідання у сесійній залі Ради за адресою: м.Канів, вул. Олега Кошового, будинок 3.

5.2.Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради у встановленому цим Регламентом порядку.

5.3.Мова засідання Ради та її органів, мова виступів, актів, документації визначається Законом України «Про засади державної мовної політики». Засідання Ради ведуться українською мовою.

 

Стаття 6. Встановлення Державного прапора України та прапора громади

 

6.1.На будинку Ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України.

6.2.На час пленарних засідань Ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор України та прапор Канівської міської територіальної громади. Порядок використання прапора громади може встановлюватись за рішенням Ради окремими рішеннями.

 

Стаття 7. Планування роботи Ради

 

7.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до перспективного плану (план роботи на рік) роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні з розбивкою та уточненням його на квартальні чи місячні плани.

7.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

7.3. Проєкт плану роботи Ради розробляється секретаріатом Ради, під керівництвом Канівського міського голови на підставі пропозицій Колегії Ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів.

 

Стаття 8Присутність на пленарних засіданнях Ради

 

8.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням Канівського міського голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

8.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

 

Стаття 9Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

 

9.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому комітету повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

9.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради. В своїй діяльності депутатські комісії регулюються Положенням «Про постійні комісії Канівської міської ради».

9.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

9.4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

9.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 10Контроль за виконанням рішень Ради

 

10.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

10.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова – Канівський міський голова.

10.3. Рішенням Ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

10.4. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 5-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

10.5. Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень міському голові та в разі необхідності на вимогу депутатів.

 

РОЗДІЛ II.

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ

 

Стаття 11Початок і термін повноважень депутата Ради

 

11.1. Депутат Ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його в Раду відповідно до чинного законодавства.

11.2.Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчіються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата.

11.3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначається чинним законодавством України та цим Регламентом.

 

Стаття 12. Права та обов’язки депутата

 

12.1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами,  виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень Ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат Ради притягується до відповідальності.

12.2. Депутат Ради має право:

- обирати та бути обраним до органів Ради;

- офіційно представляти виборців у Раді та їх органах;

- пропонувати питання до розгляду їх Радою та її органами;

- вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного пленарного засідання сесії Ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань пов’язаних з його депутатською діяльністю;

- вносити на розгляд Ради та її органів проєкти рішень з питань, що належить до їх відання, поправки до них;

- висловлюватись щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

- порушувати питання про недовіру міському голові, секретарю Ради, розпуск органів утворених Радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, зверненнями, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії Ради, постійної комісії Ради, звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також питань, що відносяться до компетенції Ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані чи діють на її території;

- порушувати в Раді та її  органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, організацій, відомств;

- порушувати питання про створення тимчасових контрольних депутатських комісій;

- виступати з обґрунтування своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, запитів, заяв.

12.3. Депутат Ради може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії Ради тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій, зауважень з обговореного питання для озвучення головуючим на засіданні сесії та подальшого включення до протоколу засідання сесій Ради. Пропозиції та зауваження висловлені депутатами на сесії Ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії розглядаються Радою чи за її дорученням постійною комісією Ради, або надсилається на розгляд підзвітним та підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у стороки встановлені Радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та Раді.

12.4. Депутат Ради має право на депутатське звернення, яким є викладене в письмовій формі вимога депутата Ради з питань пов’язаних з його діяльністю до міського голови, міських органів виконавчої влади, посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційні роз’яснення з питань віднесених до їх компетенції. Зазначені органи чи посадова особа зобов’язані в 10-ти денний строк розглянути порушені депутатом Ради питання і дати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки, дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

12.5. Депутат на території Ради має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади, в т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів. Таке право реалізується шляхом безумовної негайної зустрічі відповідної службової особи та депутата. Здійснюючи таке право депутат повинен пред’явити посвідчення та повідомити про бажання зустрітись із службовою особою в порядку невідкладного прийому. Службова особа, до якої з’явився депутат із вимогою невідкладного прийому, зобов’язана перервати усі заплановані справи (оголосити коротку перерву в нараді, перервати службові спілкування, розгляд документів, прийом громадян, тощо) і негайно провести прийом депутата для заслуховування його вимог, заяв, скарг чи пропозицій. Депутати повинні використовувати право невідкладного прийому таким чином, щоб такий прийом був зумовлений нагальними та особливо важливими справами, тривав якомога оперативно та не завдавав невиправданих втручань в роботу службової особи. Службові особи, що створили перешкоди (в т.ч. не забезпечили реалізацію прав через відсутність необхідних знань про права депутата місцевої ради у технічних працівників, секретарів, охоронців, тощо) у реалізації права на невідкладний прийом підлягають за наявності достатніх підстав дисциплінарній відповідальності, а також кримінальній відповдальності за ст. 351 КК України.

12.6. Як представник інтересів територіальної громади, депутат Ради виконує свої обов’язки відповідно до ст 10 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад». Нерідше одного разу на місяць депутат здійснює прийом виборців. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідні заходи щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

12.7. Депутат Ради зобов’язаний:

- виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та Регламентом Ради, в т.ч. брати участь у роботі Ради, роботі постійних комісій та інших її органів до складу яких він входить, всебічно сприяти  виконанню їх рішень

- дотримуватися Регламенту та Порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

- не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не використовувати свідомо недостовірну інформацію, не допускати необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

12.8. Депутат періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів визначається самим депутатом та здійснюється з грудня місяця поточного року до 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність за останній рік повноважень Ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місяцем припинення повноважень Ради. Депутат зобовязаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті Ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням Ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ, а такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування. Депутат міської ради не пізніше як за 7 днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві ЗМІ або інший спосіб.

12.9. Депутати Ради можуть бути направлені у відрядження за межі міста, у т.ч. за кордон на встановлений строк для участі в семінарах, конференціях, вивчення досвіду місцевого самоврядування, у т.ч. в складі делегацій а також для здійснення іншої діяльності пов’язаної з реалізацією повноважень Ради та її органів і депутатів.

12.10. Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному веб-сайті Ради створюється електронний онлайн кабінет для кожного депутата Ради, який забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу Інтернет.

12.11. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті Ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, даних про одержані нагороди, подяки і стягнення, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, про дотримання вимог законодавства. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, звернення, внесені проєкти пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених Радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними наданими депутатом на сторінці депутата на сайті Канівської міської ради та в електронному онлайн кабінеті.

12.12. На депутатів поширюється вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Депутати зобов’язані щороку до 1-го квітня подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про запобігання корупції», за місцем роботи (служби), крім само зайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до секретаріату Ради.

 

Стаття 13. Депутатський запит, депутатське запитання. Оголошення, заяви

 

13.1.Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом. Депутатські запити підлягають включенню в порядок денний пленарного засідання сесії Ради.

13.2. Депутатський запит – це підтримана Радою (1/3 від загального складу Ради) вимога депутата місцевої Ради до посадових осіб Ради і її органів, міського голови, керівників установ, підприємств і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

13.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом місцевої Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії Ради, або надана депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

13.4. Депутатські запити, депутатські запитання, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії, кількість оголошуваних депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 2 хвилин на кожен запит, запитання, заяви та оголошення.

13.5. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало 1/3 від загального складу Ради.

13.6. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України. Даним рішенням про затвердження Регламенту Ради Рада встановлює загальний строк розгляду депутатьких запитів – 10 календарних днів із моменту одержання запиту особою (особами), яким він адресований. При підтриманні депутатського запиту Рада може встановити менший або більший строк його розгляду. При відсутності в рішенні Ради про підтримання депутатського запиту вказівки на строк розгляду, вважається, що радою встановлено загальний строк розгляду депутатських запитів. Скорочений строк розгляду депутатських запитів не повинен бути менше 5 календарних днів. Відповідь на запит в разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради. За результатами розгляду відповідями на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.

13.7. При внесенні депутатського запитання строк його розгляду та надання відповіді встановлюються депутатом самостійно. Як правило відповіді на депутатські запитання мають бути надані до закінчення пленарного засідання.

 

Стаття 14. Помічники-консультанти депутата Ради

 

14.1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата  Ради визначаються окремим Положенням.

 

Стаття 15. Депутатські групи

 

15.1. Депутати Ради можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата Ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

15.2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи.

15.3. До складу депутатської групи повинно входити не менше ніж три депутати Ради.

15.4. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських груп здійснюють посадові та службові особи Ради. Для роботи депутатських групп може виділятися приміщення, що обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою, яким депутатські групи користуються почергово, відповідно до графіку, погодженого між депутатськими групами.

 

Стаття 16. Депутатські фракції

 

16.1. Депутатські фракції Ради формуються депутатами Ради, які були обрані від партії або за згодою партії, яку вони мають намір представляти в Раді.

16.2. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш як трьох членів.

16.3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, бере за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції.

16.4. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських фракцій здійснюється секретаріатом Ради. Для роботи депутатських фракцій може виділятися приміщення, що обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою, яким депутатські фракції користуються окремо або почергово, відповідно до графіку, погодженого між депутатськими фракціями.

16.5. Фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракції.

 

Стаття 17. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та групп

 

17.1. Кожна депутатська фракція або група реєструється. Умовою реєстрації є надходження в Раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування депутатської фракції (групи). У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати Раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).

17.2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні Ради.

17.3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів, на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).

17.4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи).

17.5. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).

 

Стаття 18. Права депутатських фракцій та груп

 

18.1. Депутатські групи та фракції мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради.

18.2. Депутатські групи та фракції мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи, фракції,

18.3. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних, тимчасових комісіях та колегіях ради.

18.4. Депутатські групи та фракції мають право попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає та затверджує Рада.

 

Стаття 19. Комісії Ради

 

19.1. Постійні комісії Ради – є органами Ради, що обираються з числа їх депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, і її виконавчого комітету.

19.2. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. При обранні голів постійних комісій враховуються пропозиції фракції. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

19.3. Кількісний склад постійної комісії не може бути менше трьох та не більше восьми депутатів міської ради.

19.4. Персональний склад постійних комісій формується за пропозиціями фракцій враховуючи пропорційне представництво кожної фракції.

19.5. У складі Ради функціонують наступні постійні комісії:

- з питань соціально-економічного розвитку та бюджету;

-  з питань земельних відносин,  комунальної власності, архітектури та містобудування (згідно з рішенням від 25.02.2021 №4-112);

- з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології;

- з питань Регламенту, правопорядку, культури, освіти, охорони здоров’я та соціальної політики.

19.6. Депутат (окрім секретаря Ради) зобов’язаний увійти до складу однієї з постійних комісій, брати участь у її роботі. Відмова депутата від входження до постійної комісії та неприйняття участі в роботі постійної комісії є підставами для застосування до депутата стягнень, передбачених Регламентом, а також відкликання депутата. Депутат зобов’язаний поінформувати голову постійної комісії та секретаріат Ради про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини, а також не пізніше 3 робочих днів надати до секретаріату  пояснювальну записку про відсутність із додаванням відповідних документів, що обгрунтовують поважність відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення (а також у випадку відсутності в подальшому пояснювальної записки) вважається, що депутат був відсутній без поважних причин.

19.7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу комісії.

19.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, організаціями, посадовими особами яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

19.9. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

19.10. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом міської Ради та Положенням про постійні комісії Канівської міської ради.

 

Стаття 20. Тимчасові контрольні комісії

 

20.1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

20.2. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради про створення такої комісії. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує секретаріат Ради.

20.3. У рішенні про утворення тимчасової контрольної комісії Рада визначає:

- назву тимчасової, контрольної комісії;

- завдання, мету і коло питань для контролю яких тимчасова контрольна комісія створюється;

- кількісний, персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

- строк діяльності тимчасової контрольної комісії;

- термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує 6 місяців з дня створення тимчасової контрольної комісії.

20.4. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

20.5. Засідання тимчасової контрольної комісії Ради проводяться, як правило закриті. Депутати які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією спеціалісти не повинні розголошувати інформацію, яка стала ними відома у зв’язку з роботою комісії.

20.6. Повноваженння тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття Радою рішення, щодо результатів роботи цієї комісії.

 

Стаття 21. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій

 

21.1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний Радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії Ради вносяться:

- за рішенням відповідної постійної комісії Ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

- за ініціативою 1/3 депутатів від загальної кількості Ради або Канівського міського голови;

- за рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи)) .

21.2. Якщо питання про відкликання порушене за рішенням постійної комісії, Рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення Ради про відкликання голови постійної комісії повинне містити відомості про причини відкликання.

21.3. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення Ради, що приймається більшістю від загального складу Ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення за поданням Канівського міського голови.

21.4. За згодою депутата та рішенням Ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані керівництвом Ради, головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом.

 

Стаття 22Колегія Ради

 

22.1. Колегія Ради створюється з уповноважених представників депутатських груп і фракцій Ради (надалі – Колегія), голів постійних комісій Ради. Колегія створюється як дорадчо-погоджувальний колегіальний орган для попереднього розгляду порядку денного сесії, пленарних засідань, підготовки організаційних питань роботи Ради. Головує на засіданнях Колегії Ради Канівський міський голова, а у разі його відсутності – секретар Ради.

22.2. Колегія Ради проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Колегії Ради є правомочним за умови присутності не менше половини її складу.

22.3. Робота  Колегії Ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими.

22.4. Колегія Ради:

- розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи, розкладу та порядку денного пленарних засідань Ради;

- обговорює кандидатів на зняття з посади та обрання на посади голів постійних комісій;

- вносить пропозиції щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;

- розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

- розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

22.5. Канівський міський голова враховує рішення Колегії Ради під час формування порядку денного пленарного засідання Ради та при внесенні кандидатур осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення або погодження Радою.

22.6. Засідання Колегії Ради скликаються головою, а у разі його відсутності – секретарем Ради або за ініціативою представників не менш як двох депутатських фракцій (груп).

 

Стаття 23. Лічильна комісія

 

23.1.  Для підрахунку голосів депутатів створюється лічильна комісія у складі не менше трьох осіб.

23.2. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій та груп.

23.3. Лічильна комісія обирається Радою процедурним рішенням. До складу лічильної комісії мають право увійти представники кожної депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим,

23.4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову (заступника) та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. Протокол лічильної комісії затверджується більшістю Ради.

 

Стаття 24. Редакційна комісія

 

24.1. Для узгодження текстів рішень, заяв, звернень, які приймаються Радою, Рада може сформувати редакційну комісію. Редакційна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого із числа депутатів та з включенням до її складу відповідних фахівців. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проєкту рішення (заяви, звернення).

24.2. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію проєкту прийнятого рішення (заяви, звернення) та вносить на розгляд Ради. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання.

24.3. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами. В усіх інших випадках оформлення кінцевої редакції рішень Ради покладається на  секретаріат Ради.

 

Стаття 25. Секретаріат Ради

 

25.1. Секретаріат Ради є виконавчим органом Ради, що  здійснює організаційне,  інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, помічників-консультантів, сприяє здійсненню Радою взаємодії з її виконавчими органами, здійснює контрольні функції, передбачені цим Регламентом.

25.2. Діяльність секретаріату безпосередньо координує секретар Ради.

25.3. Секретаріат діє згідно з Положенням, яке затверджується Радою за поданням секретаря Ради.

 

РОЗДІЛ ІII.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 26. Сесійна форма роботи Ради

 

26.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

26.2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесії Ради може застосовуватись програмно-технічний комплекс системи електронного голосування.

26.3. Голосування із застосуванням системи електронного голосування депутати і міський голова здійснюють особисто. Результати поіменного голосування оприлюднюються на головному веб-сайті Ради.

 

Стаття 27. Порядок скликання першої сесії Ради

 

27.1. Перша сесія новообраної Ради скликається Канівською міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради в кількості, яка забезпечує повноваження складу Ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, яка інформує Раду про підсумки виборів депутатів Ради, а також про підсумки виборів Канівського міського голови. Новообрані депутати, міський голова виголошують Присягу на вірність громаді. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного Канівського міського голови головує на пленарних засіданнях Ради першої сесії новообраний міський голова.

27.2. У разі якщо на час проведення першої сесії Канівський міський голова не обраний, про що на сесії Ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості по одній особі від кожної політичної партії, яка представлена в складі новообраної Ради. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

 

Стаття 28. Порядок денний першої сесії Ради

 

28.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та Канівського міського голови і визнання їх повноважень;

- про обрання секретаря Ради;

- сформовані депутатські фракції, групи та постійні комісії;

- інші нагальні питання.

28.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань Ради (до моменту обрання секретаря Ради).

 

Стаття 29Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

 

29.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться кожного третього четверга місяця. Починаються засідання сесії, як правило, о 10 годині і закінчуються не пізніше 18 години. Першою перервою в роботі засідання Ради оголошується перерва на обід з 13 до 14 години. Рада може робити перерву на 15 хвилин через кожні 2 години роботи.

29.2. Пленарне засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 29.1. цієї статті робочий час, але не більше ніж на ЗО хвилин.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань (1/3 депутатів від загального складу Ради).

 

Стаття 30. Порядок скликання сесії Ради

 

30.1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються Канівським міським головою.

30.2. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

30.3. Крім чергових сесій Ради, ініціатори в порядку, визначеному Законом, можуть скликати позачергові сесії Ради. Позачергова сесія Ради може бути скликана:

- за розпорядженням міського голови;

- за пропозицією не менше однієї тритини загального складу Ради;

- за пропозицією виконавчого комітету Ради.

30.4. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються на ім’я Канівського міського голови з визначенням питань і з проєктами документів, розгляд яких пропонується.

30.5. Розпорядження про місце і час проведення чергової сесії та порядок денний пленарних засідань доводиться секретаріатом Ради до відома кожного депутата та населення територіальної громади не пізніше як за 10 днів до її відкриття (крім земельних питань та питань бюджету) через повідомлення,  засобами масової інформації та офіційний сайт Ради.

30.6. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію Ради, вона скликається секретарем Ради у випадках:

-  сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

30.7. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

30.8. У разі якщо міський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п. 30.7. Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана безпосередньо депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

30.9. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

30.10. Сесію Ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених п. 30.6. Регламенту, — секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 30.7. Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради – один з депутатів Ради.

30.11. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

30.12. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися міським головою, постійною комісією, депутатською фракцією або групою, виконавчим комітетом Ради, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян, прийнявши відповідну резолюцію та в порядку місцевої ініціативи. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

30.13. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 30.7. Регламенту, — депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

30.14. Інформація про скликання сесії Ради публікується в засобах масової інформації, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

30.15. Секретаріат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради, не пізніш як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

30.16. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою або надаються в паперовому вигляді.

 

Стаття 31. Відкриття та закриття сесії  Ради

 

31.1. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більша половина депутатів від загального складу Ради.

31.2. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться
 реєстрація  депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності
 власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні Ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання депутат зобов’язаний поінформувати секретаріат Ради та вказати відповідні причини. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній з невідомих причин. Під час пленарних засідань сесій реєстрація депутатів проводиться на вимогу міського голови.

31.3. Відкриття сесії Ради оголошується головуючим на засіданні на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх депутатів (кожного окремо) із вказанням причин відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що депутат відсутній без поважних причин.

31.4. При відкритті пленарного засідання сесії Ради та після закриття сесії  виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі зобов’язані стояти під час виконання Держаного гімну України.

31.5. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

 

Стаття 32. Порядок денний сесії Ради

 

32.1. Порядок денний сесії Ради формує міський голова не пізніше як за 10 днів до дати початку сесії відповідно до:

-  затвердженого Радою перспективного плану роботи Ради;

- пропозиції секретаря Ради;

-  пропозицій депутатських фракцій, груп, постійних комісій, депутатів;

- пропозицій виконавчого комітету Ради;

- пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань, петицій;

-  рекомендації колегії Ради.

32.2. Не рідше одного разу в півріччя до порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

- про роботу виконавчого комітету та структурних підрозділів Ради щодо забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

- про роботу комунальних підприємств та їх фінансового стану.

32.3. Не рідше одного разу на рік вносяться питання про роботу постійних комісій.

32.4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту. Проєкти рішень проходять попереднє обговорення депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами на сайті Ради.

32.5. Забороняється внесення до порядку денного сесійного засідання та прийняття (з голосу) рішень, що стосується комунального майна, земельних та фінансових питань.

 

Стаття 33. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд Ради (ініціатори)

 

33.1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а також громадяни України – члени територіальної громади в порядку, визначеному законодавством, Статутом територіальної громади та рішеннями Ради.

33.2. Ініціатор внесення є автором проєкту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проєкт). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-який іншій особі). Підставою для розгляду питання в Раді, можуть бути:

 • розпорядження міського голови;
 • звернення постійної комісії до міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд Ради;
 • письмове звернення депутата (депутатів), голови районної ради, голови обласної ради до Канівського міського голови;
 • письмове звернення депутатської групи, фракції до міського голови, підписане її керівниками;
 • рішення виконавчого комітету Ради про внесення питання на розгляд   Ради;
 • протокол проведених, відповідно до вимог Статуту територіальної громади, загальних зборів громадян, на яких прийнято резолюцію про місцеву ініціативу;
 • рішення (резолюції) громадських слухань;
 • електронна петиція, підтримана згідно законодавства.

 

Стаття 34. Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради

 

34.1.Підготовку питань, що вносяться на розгляд Ради організовує секретар Ради.

34.2.Проєкт рішення, що планується винести на розгляд Ради, подається секретарю Ради.

34.3.До проєкту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

- характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення;

- потреба і мета прийняття рішення;

-прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

- механізм виконання рішення;

-порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проєктом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення Ради).

Подання пояснювальної записки не вимагається при поданні проєктів рішень, що стосуються земельних питань. Авторам або доповідачам даних проєктів рішень при розгляді даних питань на засіданні постійної комісії та сесії   ради  необхідно мати інформаційний матеріал.

34.4.Друкований примірник проєкту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення Ради – назва рішення, текст проєкту рішення, у нижньому лівому куті лицьової сторони бланку – особа, що вносить цей проєкт рішення (автор); на зворотному боці бланку рішення Ради – дата та номер реєстрації проєкту в секретаріаті Ради. Примірники проєктів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами Ради, повинні містити помітку “Проєкт“.

34.5.Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

- мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

- резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

- заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

34.6.До проєкту рішення секретаріатом Ради додаються, при необхідності,  висновки відповідних комісій Ради. Проєкт рішення невідкладно оприлюднюється на веб-сайті після його надходження, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів.

34.7.Проєкт рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів (візи). Проєкт рішення після його реєстрації та оприлюднення проходить візування в:

- секретаря Ради;

- заступника міського голови, відповідно до розподілу обов’язків;

- керуючого справами, керівника виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання, старости;

-  юридичному відділі;

- управління документообігу;

- голови профільної постійної комісії міської ради;

- автора проєкту рішення.

34.8.Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проєкту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч - назва посади, праворуч - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування. У проєктах рішень, що підготовлені і вносяться міським головою, виконавчим комітетом, постійною комісією, під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проєкту рішення (автора).

34.9.Візування проєкту рішення є обов'язковим, але не може означати скасування проєкту рішення, зняття його з веб-сайту Ради тощо. При наявності у того, хто візує зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проєкту рішення) у формі зауважень до проєкту рішення або окремої думки. Суб’єкти внесення проєктів рішення зобов’язані подавати проєкт рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком Автора проєкту. У випадках, коли Авторами проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або  постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється секретаріатом Ради.

34.10. Не пізніше як за десять днів до відповідного пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, – не пізніше як за день до пленарного засідання секретаріат Ради здійснює додаткове ознайомлення депутатів з проєктами рішень, пояснювальними записками, додатками шляхом надання (передання або надсилання на електронну пошту) посилань на адреси розміщення проєктів рішень на веб-сайті Ради. Не пізніше як за три дні до відповідного пленарного засідання секретаріат Ради надає, за вимогою депутатів, обгрунтовуючі матеріали (довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали, висновок юридичного відділу виконавчого комітету Ради про відповідність проєкту рішення чинному законодавству України, рекомендації профільних постійних комісій Ради; висновки виконавчих органів Ради (відділів, управлінь, служб та центрів, висновок пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли, таблиця „Критичні зауваження до проєкту” тощо). Обґрунтовуючі матеріали, в т.ч. проєкти Програм Ради, інші друковані матеріали (понад 5 аркушів) надсилаються секретаріатом Ради на електронну пошту депутатів, а у разі її відсутності чи особистого звернення депутата надаються у паперовому вигляді. Не пізніше трьох днів до пленарного засідання відділ секретаріату передає депутату робочу теку пленарного засідання, яка повинна містити порядок денний засідання, проєкти рішень та пояснювальні записки до них, висновки постійних комісії. За рішенням Ради тека паперових матеріалів пленарного засідання може бути замінена надсиланням повного пакету усіх сесійних матеріалів депутатам для використання їх у електронних пристроях (ноутбуках, планшетах, тощо). При цьому на пленарному засіданні повинен бути наданий кожному депутату порядок денний у паперовому вигляді.

34.11. Проєкти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту Ради. Проєкти рішень розміщені відповідно до дати надходження. Біля проєктів рішень, які розміщені в базі менше ніж 10 днів виставляється позначка червоними літерами «Нове надходження».

34.12. Забороняється реєстрація будь-яких некомплектних (без додатків, пояснюючих записок) проєктів рішень.

 

Стаття 35. Попереднє обговорення проєктів рішень

 

35.1. Секретаріат Ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями, громадськістю та оприлюднення проєктів рішень, що виносяться на розгляд Ради шляхом розміщення їх на сайті Ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та розсиланням інформації про нові надходження в базі проєктів рішень  депутатам Ради.

35.2. Попередній розгляд проєктів рішень Ради організовує голова постійної комісії, або за його відсутності, заступник голови постійної комісії. На засіданнях постійних комісій Ради альтернативні проєкти рішень Ради розглядаються одночасно.

35.3. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на авторів проєкту і можуть бути додатково розглянуті на засіданнях постійних комісій Ради та Колегії Ради.

35.4. Якщо постійна профільна комісії Ради не згодна з розглянутим проєктом рішення вцілому, що підтверджується протокольними рішеннями постійної комісії щодо наявних зауважень, про це повідомляється міський голова і проєкт рішення до порядку денного сесії не включається та вважається відхиленим.

35.5. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі.

35.6. Поправки та пропозиції до проєктів рішень зводяться у порівняльну таблицю (яка має назву «Критичні зауваження до проєктів рішень»), для розгляду на пленарному засіданні.

 

Стаття 36. Пленарні засідання Ради

 

36.1.Пленарні засідання є складовою сесії Ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням Ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідань.

36.2.На початку пленарного засідання Рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання Ради відбувається в наступному порядку:

 • реєстрація депутатів та повідомлення про відсутніх;
 • вступне слово головуючого про відкриття сесії Ради;
 • виголошення заяв, запитів, звернень, оголошень;
 • затвердження порядку денного;
 • вирішення процедурних питань проведення сесії;
 • обговорення питань порядку денного та голосування по них;
 • розгляд питання порядку денного „Різне”;
 • закриття сесії Ради.

36.3.Відкриває, веде і закриває пленарні засідання Ради міський голова. В разі його відсутності та якщо він не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства та Регламенту виконує секретар Ради або обраний депутатами головуючий на засіданні.

 

Стаття 37. Правомочність пленарних засідань Ради

 

37.1.Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу Ради. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо присутності оголошуються головуючим на початку засідання.

37.2.У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж три робочі дні.

37.3.У ході проведення пленарного засідання сесії Ради, у разі потреби, за процедурним рішенням Ради може проводитися перереєстрація депутатів.

 

Стаття 38. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні

 

38.1. Головуючий на засіданні Ради:

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;

- виносить на обговорення проєкти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;

- інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

- здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.

38.2. Під час виступів на засіданні головуючий не має права коментувати  чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

38.3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

 

Стаття 39. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного

 

39.1.Проєкт порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю депутатів від загального складу Ради. Пропозиції про зміни та доповнення до проєкту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється більшістю депутатіів від загального складу Ради. Виключення питань з порядку денного можливе виключно за згодою автора проєкту рішення.

39.2.Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів від загального складу Ради. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту порядку денного окремо.

39.3.Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

39.4.Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проєктів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

39.5.Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається більшістю від складу Ради.

39.6.Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

39.7.Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного пленарного засідання сесії Ради.

39.8.Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради. В ході пленарного засідання Рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється рішенням Ради за пропозицією депутата, депутатської фракції (групи), міським головою та ухвалюється 1/3 від загального складу Ради.

 

Стаття 40. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання

 

40.1. Доповіді та співдоповіді виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.

40.2. Запис на виступ і для запитань проводиться  шляхом підняття рук.

40.3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції (групи) чи постійної комісії Ради зазначає їх назву.

40.4. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий пропонує записатись особам, які бажають поставити запитання доповідачам. Запитання можуть ставити депутати та міський голова. Вони повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу.

40.5. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів), головуючий пропонує бажаючим депутатам виступити з обговорюваного питання. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується.

40.6. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості.

40.7. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово представникам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).

40.8. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.

40.9. Депутату, який не зареєструвався в секретаріаті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

40.10. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання особам, що присутні на засіданні.

40.11. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішеня Ради, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

 • представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд Ради проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • особі, упоноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду Радою пропозицій громадських слухань;
 • представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;
 • головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, квартальних, вуличних, будинкових комітетів;
 • старостам;
 • головам батьківських комітетів навчальних закладів;
 • почесним громадянам міста;
 • народним депутатам України.

40.12. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки (до 1 хв.). Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

 

Стаття 41. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

 

41.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. Виступ промовця не переривається.

41.2. Депутат (крім головуючого, Секретаря Ради, голів постійних комісій Ради) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням Ради, прийнятим без обговорення.

41.3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

41.4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Стаття 42. Тривалість виступів на пленарному засіданні

 

42.1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:

 • для доповіді – до 10 хвилин;
 • співдоповіді – до 7 хвилин;
 • заключного слова – до 3 хвилин;
 • для виступів від депутатських фракцій та груп – до 5 хвилин;
 • тим, хто виступає в обговоренні – до 5 хвилин;
 • для виступів по процедурним питанням та порядку денного, «різне» - до 2 хвилин;
 • для проголошення репліки – до 1 хвилини.

42.2. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

42.3. При перевищенні встановленого Регламентом тривалості виступу мікрофон вимикається і може бути включений для завершення виступу лише за вказівкою головуючого.

 

Стаття 43. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп)

 

43.1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування депутатська фракція (група) має беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення Ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 15 хвилин. Перерва також надається на вимогу міського голови (за його відсутності – секретаря Ради), депутатської фракції (групи).

 

Стаття 44. Закінчення обговорення питань

 

44.1. Після закінчення обговорення питання головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування».

44.2. З моменту виголошення такого заклику головуючого, надавання слова заборонено, слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування.

44.3. Якщо  протягом 20 секунд не надійшло пропозицій щодо зміни способу і порядку голосування, головуючий закликає до голосування, виголошуючи заклик: «Голосуємо».

 

Стаття 45. Види та способи голосування

 

45.1. Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

45.2. Відкрите голосування здійснюється в режимі відкритого поіменного голосування. Відкрите поіменне голосування проводиться під час прийняття рішення в цілому.

45.3. Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом оголошення позиції депутата Ради та міського голови, а саме: в ході голосування Секретар Ради (або голова лічильної комісії) або за допомогою технічних засобів, оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів Ради та міського голови. Оголошена особа заявляє про свою позицію: «за», «проти», «утримався». Секретар Ради (або лічильна комісія) підводить підсумок голосування, який оголошується.

45.4. Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Ради протягом доби. Де зберігаються протягом необмеженого часу, а також надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 46. Таємне голосування

 

46.1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням Ради або у випадках прямо передбачених чинним законодавством України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

46.2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

- час і місце проведення голосування;

- порядок заповнення бюлетеня;

- критерії визнання бюлетеня недійсним;

- порядок організації голосування.

46.3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються лічильною комісією підготовленою секретаріатом Ради і затвердженою рішенням міської ради.

46.4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

- отримує від  секретаріату Ради складений в алфавітному порядку список всих депутатів та бюлетені для таємного голосування;

- опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

46.5. На підставі посвідчення депутата Ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення та фотографувати.

46.6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

46.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії затверджується Радою.

 

Стаття 47. Порядок голосування та прийняття рішення  Ради

 

47.1. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

- проєкт рішення ставиться на голосування за основу;

- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту;

- проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.

47.2. У випадку наявності альтернативних проєктів рішень вони ставляться на голосування за основу в порядку їх оприлюднення на офіційному веб-сайті ради почергово.

47.3. Головуючий може ставити рішення на голосування в цілому без його попереднього голосування за основу, при мовчазної згоди Ради. Голосування за основу і в цілому можливе виключно у випадку, коли на заклик головуючого: „Чи можливо даний проєкт рішення поставити на голосування за основу і в цілому?”, не надійшло жодного заперечення депутатів.

47.4. У випадку, якщо Рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проєкту рішення. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

47.5. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

47.6. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, включають одну (альтернативні пропозиції), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.

47.7. Головуючий на засіданні може поставити на голосування Ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається Радою без обговорення.

47.8. Після голосування всіх пропозицій та поправок проєкт рішення голосується в цілому.

47.9. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проєкту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).

47.10. У випадку, коли Рада приймає декілька однотипних рішень, головуючий може поставити на голосування пакет зазначених рішень.

47.11. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

47.12. Депутат голосує особисто. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

47.13. Проєкт рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, Секретаря Ради, депутата, що підтримана процедурним рішенням Ради, проєкт рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проєкту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проєкт рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими.

47.14. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням Ради.

47.15. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

47.16. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи Ради, спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради.

47.17. Результати голосування з будь-якого питання надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутата Ради, міського голови, його заступників, а також на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Така інформація надається за будь-який період. Результати поіменного голосування з будь-якого питання (в т.ч. процедурного рішення) із зазначенням персональної позиції кожного депутата розміщуються на офіційному веб-сайті Ради протягом доби і зберігаються протягом необмеженого часу. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

 

Стаття 48. Рішення Ради

 

48.1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі:

- рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

- доручення - рішення Ради, що стосується органу чи посадової особи Ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

- звернення - рішення Ради, зверненого до суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви - рішення Ради, що містить у собі виявлення позиції Ради з певних питань;

- процедурне рішення - рішення, прийняте Радою з процедурних питань.

48.2. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало більшість від загального складу Ради, крім окремих випадків (процедурні питання, дострокового повноваження міського голови, тощо). Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

48.3. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття Радою рішення міський  голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою ветування (частина 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

48.4. Якщо рішення було ветовано, то Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на пленарному засіданні цієї ж сесії Ради. Про зупинення прийнятого Радою рішення Канівський міський голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого міським головою рішення, скликається позачергове засідання сесії, яка повинна відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення Ради). Таке питання може бути розглянуто на черговій сесії, якщо дата проведення чергової сесії призначена не пізніше 14 днів із дня винесення головою розпорядження про зупинення рішення Ради. Якщо Рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального  складу Ради, воно набирає чинності та міський голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.

48.5. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням Ради індивідуальної дії, зокрема у випадку прийняття відмовного рішення Ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд Ради після скасування попереднього відмовного рішення Ради в судовому порядку.

 

Стаття 49. Особливості розгляду питання порядку денного "Різне"

 

49.1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання Ради депутатам надається право виступити у "Різному", яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів Ради тощо.

49.2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

49.3. Рішення з питань, обговорюваних у "Різному", не приймаються, голосування не проводиться.

 

Стаття 50. Окремі особливості підготовки та розгляду проєкту бюджету

 

50.1. З метою впорядкування та підвищення ефективності ухвалення рішень про бюджет Радою може бути прийнятий Бюджетний регламент - окремий порядок розробки, підготовки, розгляду та ухвалення проєктів рішень щодо бюджету, внесення до нього змін, а також ухвалення пов’язаних із бюджетним процесом рішень.

 

Стаття 51. Рішення Ради з процедурних питань

 

51.1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі - процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.

51.2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.

51.3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

- зміни черговості розгляду порядку денного;

- повторне голосування та переголосування;

- про передачу питання на розгляд відповідної постійної комісії Ради;

- про терміновість питань порядку денного;

- про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

- про визначення способу проведення голосування;

- про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої Регламентом перерви;

- про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;

- про надання додаткового часу для виступу;

- про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

- про форму бюлетеня для таємного голосування;

- про підтримку депутатського запиту та про обговорення відповіді на депутатський запит;

- про застосування заходів впливу за порушення вимог регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні Ради, її органів;

- про передачу питання на розгляд відповідної постійної комісії Ради;

- одноразові зміни часу роботи засідання сесії міської ради;

- про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

51.4. Процедурне рішення приймається 1/3 від загального складу Ради.

 

Стаття 52. Набрання чинності рішень Ради. Оприлюднення рішень Ради та результатів голосування

 

52.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення Ради опубліковуються на офіційному сайті Ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття. Якщо рішення Ради підлягає державній реєстрації в органах юстиції, то воно набирає законної сили через 20 днів із дня їх державної реєстрації.

52.2. В засобах масової інформації друкуються рішення Ради, якщо таке друкування визначено самим рішенням Ради.

52.3. На офіційному сайті Ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного. Такі дані розміщуються секретаріатом Ради не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

52.4. Контроль за оприлюдненням, і виконанням рішень Ради здійснює секретар Ради.

 

Стаття 53. Протокол, фонограма пленарного засідання Ради

 

53.1. Засідання Ради протоколюються секретаріатом Ради. У протоколі фіксуються:

- день, місце, початок і час закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради та прізвища й імена присутніх депутатів (список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів оформляється як додаток до протоколу);

- прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених членів територіальної громади та посадових осіб;

- питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

- назви і редакції документів, розповсюджених відділом секретаріату Ради серед депутатів на засіданні Ради ( як додаток до протоколу);

- перелік рішень та результати виборів посадових осіб Ради;

- зміни та доповнення до проєктів рішень Ради (у вигляді додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;

- заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу). Протокольні доручення;

- рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

- запити, звернення депутатів Ради та відповіді на них (як додатки до протоколу);

- повідомлення (як додатки до протоколу).

53.2. Фонограма пленарного засідання Ради зберігається в секретаріаті Ради протягом всього терміну повноважень Ради.

 

ГЛАВА 2. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів Ради

 

Стаття 54. Загальні правила

 

54.1. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів   Ради здійснюється відповідно до  плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, що складається та затверджується Радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.

54.2. При підготовці проєкту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, Рада вносить зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки цього проєкту або з дня внесення проєкту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.

План діяльності  з підготовки проєктів регуляторних актів та зміни до нього  опубліковується на офіційному сайті Ради не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

54.3. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проєкту, встановленого планом діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, подає постійній комісії Ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету ( далі – відповідальна постійна комісія) проєкт  регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу,  не пізніше, ніж за  два місяці  до засідання сесії   Ради. Постійна  комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету  за наявності мотивованого подання депутата Ради, іншої постійної комісії Ради,  може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

54.4. У разі внесення на розгляд засідання Ради чи внесення на затвердження міським головою проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей проєкт повертається його розробникові на доопрацювання.

54.5.  Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта, який разом з цим проєктом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу)

54.6 На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту та пропозицій уповноваженого органу, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених частиною другою статті 33 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу.

54.7 Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статті 33 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

54.8 Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супровід розгляду проєкту регуляторного акта у Раді (далі - головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 

Стаття 55Питання розгляду регуляторних актів

 

55.1. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проєкт регуляторного акту не був оприлюднений.

55.2. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку визначеному для прийняття рішень Ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку визначеному законодавством.

 

РОЗДІЛ IV.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

 

ГЛАВА 1. КАНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ЗАСТУПНИКИ КАНІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ, КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ

 

Стаття 56Правові засади статусу і діяльності Канівського міського голови, секретаря Ради, заступників Канівського міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Ради

 

56.1. Повноваження Канівського міського голови, секретаря Ради, заступників Канівського міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

56.2. Канівський міський голова, Секретар Ради, заступники Канівського міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

56.3. Посади заступників Канівського міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Ради є виборними посадами, на які особи призначаються шляхом затвердження Радою за поданням Канівського міського голови.

56.4. Якщо запропанована Канівським міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів Ради, Канівський міський голова протягом двох тижнів вносить наступне подання на кандидатуру для затвердження на виборній посаді, щодо якої проводиться процедура обговорення і голосування.

 

Стаття 57. Канівський міський голова

 

57.1. Канівський міський голова є головною посадовою особою Канівської міської територіальної громади.

57.2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

57.3. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

57.4. Канівський міський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

57.5. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення Канівською міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

57.6. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії Канівської міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

57.7. У разі звільнення з посади міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження Канівського міського голови здійснює секретар Ради.

57.8. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

57.9. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

57.10. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади  – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

57.11. Міський голова щорічно звітує Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

57.12. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

57.13. На вимогу не менше половини депутатів Ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 58Секретар Ради

 

58.1. Секретар Ради працює в Раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

58.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією Канівського міського голови або депутатським корпусом Ради.

58.3. Секретар Ради:

- у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження Канівського міського голови;

- скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

- організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

- координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

- організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

58.4. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Стаття 59Виконавчий комітет Ради

 

59.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

59.2. Після закінчення повноважень Ради, Канівського міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

59.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

59.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією Канівського міського голови.

59.5. Виконавчий комітет Ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 60. Повноваження виконавчого комітету Ради

 

60.1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

60.2. Положення про відділи, управління, служби та інші виконавчі органи Ради затверджуються  Радою.

 

ГЛАВА 2. Компетенція Ради

 

Стаття 61Загальна та виключна компетенція Ради

 

61.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

61.2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

-  затвердження Регламенту Ради;

- утворення і ліквідації постійних та інших комісій Ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів постійних комісій, положень про постійні комісії;

- утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

- обрання на посаду та звільнення з посади Секретаря Ради у порядку, передбаченому цим Законом;

- затвердження за пропозицією Канівського міського голови структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

- утворення за поданням Канівського міського голови інших виконавчих органів Ради;

- затвердження плану роботи Ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- заснування засобів масової інформації відповідної Ради, призначення і звільнення їх керівників;

- заслуховування звіту Канівського міського голови про діяльність виконавчих органів Ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Ради;

- заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

- заслуховування повідомлень депутатів про роботу в Раді, виконання ними доручень Ради;

- розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради в порядку, встановленому законом;

- скасування актів виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної Ради, прийнятим у межах її повноважень;

-  прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

- прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад;

- прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

- прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

- затвердження міського бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про його виконання;

- встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

- утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

- прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

- прийняття рішень щодо передачі коштів з міського бюджету;

- прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

- встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

- прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження міських програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності міської територіальної громади;

- реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за відповідним рішенням Ради;

- прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності міської територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проєктів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

- вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є міська територіальна громада у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проєкту договору про співробітництво та інших рішень, пов'язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

- заслуховування звітів, пов'язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є міська територіальна громада;

- вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

- затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

- прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об'єктів тваринного світу;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

- створення відповідно до закону за рахунок коштів міського бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

- заслуховування інформації прокурорів та керівників органів поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

- затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- затвердження договорів, укладених Канівським міським головою від імені Ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою територій м.Канів та територіальної громади, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

- прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

- визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

- прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

- затвердження нової редакції чи змін в Статуті Канівської міської об’єднаної територіальної громади Черкаської області;

- затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки Канівської міської об’єднаної територіальної громади Черкаської області;

- прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

- надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

- створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

- затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата Ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Ради;

- вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

- визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

- затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів;

- присвоєння звання «Почесний громадянин Канівської громади»;

- перейменування вулиць, площ та провулків міста Канів та в населених пунктах громади.

 

РОЗДІЛ V.

ЕТИКА, ДИСЦИПЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 62. Норми депутатської етики та дисципліна

 

62.1. Депутат Ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Ради, громадян.

62.2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень.

62.3. Під час виконання депутатських повноважень, для депутата є  неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, Ради, посадових осіб місцевого самоврядування, тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених Радою рішень.

62.4. Депутати, присутні на засіданні Ради, зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, мати нагрудний знак депутата місцевої ради та посвідчення депутата.

62.5. Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час проведення засідання.

62.6. Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

62.7. Міський голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні Ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.

62.8. Депутат Ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата Ради він не має права брати участь у прийнятті рішення, попередньо оголосивши про це на пленарному засіданні Ради. Головою або членом тимчасової контрольної комісії Ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають відношення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції» та окремим рішенням Ради.

 

Стаття 63. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

 

63.1. Під час засідання Ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

63.2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідань Ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально та закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням Рада може запропонувати депутату залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

63.3. У разі грубого порушення дисципліни, або перешкод у проведенні засідання, головуючий на засіданні може оголосити перерву у засіданні. Якщо промовець перевищує час відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

63.4. Не допускається залишати пленарне засідання Ради без попереднього узгодження  з головуючим.

63.5. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата за народною ініціативою.

 

Стаття 64. Відкликання депутата за місцевою ініціативою

 

64.1. Відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою проводиться у відповідності до положення Розділу V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Закону України «Про місцеві вибори».

 

Стаття 65. Повнота та дійсність Регламенту

 

65.1. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.

65.2. Даний Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту Радою наступного скликання.

65.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Канівського міського голову, секретаря Ради, постійну комісію з питань Регламенту,   правопорядку, культури, освіти, охорони здоров’я та соціальної політики. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

65.4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.

65.5. У випадку виявлення суперечності між рішенням Ради і даним Регламентом застосовуються положення Регламенту. Спори про дійсність положень Регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.

 

Секретар Ради                                                      Оксана П’ЯТКОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора