Канівська міська рада
Черкаська область, Черкаський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про місцеві ініціативи

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІI скликання

 

РІШЕННЯ

Від 19.12.2019  № 17 - 107

 

Про Положення про місцеві ініціативи у Канівській об’єднаній територіальній громаді

 

Відповідно до статті 26, статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень Канівської міської ради від 29.11.2018 № 13-63 «Про добровільне приєднання Яблунівської територіальної громади Канівського району Черкаської області до Канівської міської територіальної громади Черкаської області», від  24.10.2019 № 17-09 «Про внесення змін до рішення Канівської міської ради від 26.09.2019 № 16-48 «Про затвердження Статуту Канівської об’єднаної територіальної громади Черкаської області», з метою підвищення громадянської активності мешканців міста Канівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення «Про місцеві ініціативи у Канівській об’єднаній територіальній громаді»,  згідно з додатком.

 

 1. Рішення Канівської міської ради від 28.01.2016  № 2–5  «Про Положення про місцеві ініціативи у місті Канів» вважати таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль за виконанням Положення «Про місцеві ініціативи у Канівській об’єднаній територіальній громаді»  покласти на постійну комісію міської ради з  питань законності, правопорядку, Регламенту та депутатської етики (голова комісії Гамалій Ю. А.).

 

 

 

Міський  голова                                                                                                      Ігор РЕНЬКАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Канівської міської ради

від  19.12.2016 № 17-107

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про місцеві ініціативи у Канівській об’єднаній територіальній громаді

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу.

Місцева ініціатива – одна з форм участі членів Канівської об’єднаної територіальної громади (далі – членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради.

 

Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи.

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.

 

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи.

Ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади.

 

Стаття 4. Подання місцевої ініціативи.

1. Місцева ініціатива вноситься на ім’я секретаря ради. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються:

  • опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива;
  • проект рішення;
  • прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;
  • прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;
  • підписні листи оформлені згідно із додатком.

2. У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура (відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»);

3. У випадку необхідності, секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою;

4. У випадку, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані норми пункту 1 цієї статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для здійснення уточнень та нового внесення.

 

Стаття 5. Збір підписів членів територіальної громади.

1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 0,2%  (не менше 50) підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.

2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах.

3. Підписні листи повинні містити наступні дані:

  • прізвище, ім’я та по батькові підписанта;
  • дата та рік народження;
  • місце реєстрації підписанта;
  • особистий підпис.

4. Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Положення.

 

Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи.

1. З моменту отримання місцевою радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яка відповідає пункту 1 статті 4 цього Положення, секретар ради повинен забезпечити:

  • протягом п’яти робочих днів реєстрацію повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Книзі реєстрації загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань;
  • протягом одного робочого дня після реєстрації повідомлення інформування в письмовій формі із зазначенням номеру реєстрації уповноваженого представника ініціативної групи;
  • протягом десяти робочих днів після реєстрації повідомлення розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на офіційному веб-сайті ради  у окремому розділі, окрім персональних даних.

 

Стаття 7. Книга реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань.

1. Місцева рада веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань, до якої заноситься:

 • питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;
 • список членів ініціативної групи з даними, що у повідомленні про внесення місцевої ініціативи;
 • рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;
 • адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;
 • інші дані.

До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань додаються результати попереднього аналізу, підготовленого профільними виконавчими органами ради та посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

 

Стаття 8. Перевірка поданих документів.

1. Секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає рішення:

 • передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчу сесію ради;
 • повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням у письмовій формі причин повернення.

2. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється на офіційному веб-сайті ради у спеціальному підрозділі, виключно у таких випадках:

 • предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів місцевого самоврядування;
 • місцева ініціатива подана особами, не передбаченими статтею 3 цього Положення;
 • не дотримано вимог до оформлення, передбачених статтею 4 цього Положення;
 • недостатня кількість підписів членів громади, передбачених статтею 5 цього Положення.

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

 

Стаття 9. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради.

1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради, про що письмово повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.

2. Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.

3. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

4. Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними або тимчасовими комісіями ради або розгляд на пленарному засіданні ради повідомляється територіальну громаду на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі не менше ніж за два робочі дні до дня розгляду.

 

Стаття 10. Розгляд місцевої ініціативи на сесії ради.

1. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради.

2. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії ради.

 

Стаття 11. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради.

1. Члени ініціативної групи беруть участь у сесії ради під час розгляду проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи.

2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні ради у ролі доповідача або співдоповідача.

3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

 

Стаття 12. Оприлюднення ухваленого рішення ради.

Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи в п’ятиденний термін надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі, а також в інший спосіб, що встановлюється Регламентом ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Сергій ТКАЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення «Про місцеві ініціативи у

Канівській об’єднаній територіальній громаді»

 

 

 

Підписний лист щодо місцевої ініціативи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ п/п

ПІБ

Дата та рік народження

Місце реєстрації

Підпис

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

. . .

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

Всього зібрано __________________________________________________ підписів

 

Збір підписів проводив ____________________________ ( _________________ )

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора